Zväčšite si úžitkovú plochu a skráťte vykurovaciu sezónu

Zväčšite si úžitkovú plochu a skráťte vykurovaciu sezónu

25. 03. 2015
Zdieľať

Každý investor má určite úplne jasnú predstavu o tom, čo očakáva od svojho budúceho domu. Mal by byť dostatočne pevný, zároveň priestranný a pritom hlavne úsporný. Rozumným riešením je sendvičové murivo KMB SENDWIX.

KMB SENDWIX je prvý ucelený systém viacvrstvových konštrukcií

Pri sendvičovej stene KMB SENDWIX tepelno izolačné vlastnosti preberá izolačná vrstva z polystyrénu alebo minerálnej izolácie. Nosná vrstva z vápenno-pieskových kvádrov s hrúbkou 175, 240 alebo 290mm tak môže uplatniť svoje vynikajúce vlastnosti ako sú pevnosť a únosnosť, vysoká zvukovo izolačná a akumulačná schopnosť.

Unikátne vlastnosti systému KMB SENDWIX sa odvíjajú od špecifických stavebno – fyzikálnych vlastností vapenno-pieskového muriva: nadštandardná tepelná izolácia, extrémna tepelná akumulácia, výnimočná akustická izolácia, nízka hrúbka, architektonická variabilita, nízka cena.

Vynikajúce tepelnotechnické parametre

Základ pasívnych a nízkoenergetických domov spočíva vo vynikajúcich tepelnotechnických parametroch a eliminácii tepelných mostov. Unikátny certifikovaný systém viacvrstvového muriva KMB SENDWIX si už teraz zachováva rezervy na potencionálne zvyšovanie požiadaviek. Svedčí o tom vysoký tepelný odpor R = 3,0 – 6,67 m2.K/W a nízky súčiniteľ prestupu tepla konštrukciou U = 0,32 – 0,15 W/(m2.K).


Zväčšite si úžitkovú plochu a skráťte vykurovaciu sezónu

1532459
KM Beta spol. s r.o.

Tepelná akumulácia

Tepelnotechnické parametre sú pre pasívne a nízkoenergetické domy prvoradé, lebo minimalizujú vstupy primárnej energie. Oproti jednovrstvovým konštrukciám má systém KMB SENDWIX vďaka svojej vysokej hmotnosti užitočný bonus – schopnosť tepelnej akumulácie. Denne užívaná stavba tak prekonáva výkyvy teplôt počas roka, najmä v jarnom a jesennom období, ale aj v priebehu dňa (dňa a noci) bez toho aby bolo treba spustiť kúrenie. To umožňuje skrátiť vykurovaciu sezónu až o celý mesiac.

Akustické vlastnosti

Protihluková ochrana je predpokladom nerušeného bývania a vďaka murovaciemu systému KMB SENDWIX ju možno ľahko dosiahnuť. SENDWIX 8DF-LP vytvára mimoriadnu akustickú pohodu (Rw až 56 dB) už pri hrúbke 240mm. Vnútorné nenosné murivo SENDWIX 4DF splňuje požadovanú Rw 42 dB medzi jednotlivými miestnosťami už pri hrúbke 115mm.


Zväčšite si úžitkovú plochu a skráťte vykurovaciu sezónu

1532461
KM Beta spol. s r.o.

Jednoduchá a rýchla výstavba

Exaktné tvary s rovnaké veľkosti všetkých plôch prvkov umožňujú presné murovanie, ktoré šetrí nielen čas ale aj peniaze. Rýchlosť a nenáročnosť výstavby umožňuje aj styčná plocha kvádrov, ktorú tvorí systém pero a drážka pre tzv. suchý spoj. Na kvádroch sa nachádzajú ergonomické úchyty, ktoré pri presnom murovaní uľahčujú manipuláciu s kvádrami. Výsledkom nie je len rovnosť povrchu steny, ale aj efektivita práce (0,36 až 0,5 h/m2) počas celej doby realizácie. Tenkovrstvovým lepením na maltu s hrúbkou ložnej škáry iba 2mm sa výrazne šetrí spotreba maltových zmesí.  


Zväčšite si úžitkovú plochu a skráťte vykurovaciu sezónu

1532457
KM Beta spol. s r.o.

Zdravé bývanie

Vysoký obsah rádionuklidov v stavebných materiáloch môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie človeka. Medzi všetkými stavebnými materiálmi majú vápenno-pieskové tehly jednu z najnižších hodnôt rádionuklidu. Systém KMB SENDWIX dosahuje hodnoty rádionuklidu I = 0,26 , pričom najvyššia doporučená hodnota indexu hmotnostnej aktivity je I = 0,8 .

Optimálna vnútorná mikroklíma

Tepelnotechnické parametre pasívnych a nízkoenergetických domov môže výrazne zhoršiť nasiakavosť stavebného materiálu. Murovacie prvky KMB SENDWIX charakterizuje nízka nasiakavosť (10 – 18 %) a s tým spojená vysoká mrazuvzdornosť. Materiál, vďaka priaznivým parametrom prímu a výdaja vlhkosti,celoročne udržuje optimálnu mikroklímu budovy

Viac informácií na www.km-beta.sk

KM BETA, spol. s.r.o.
Dolná 861/18
969 01 Banská Štiavnica
kmbeta@km-beta.sk  

Kategória: Materiály
Tagy: stavebný materiál
Zdieľať článok

Diskusia