Zväčšite si úžitkovú plochu a skráťte vykurovaciu sezónu

Zväčšite si úžitkovú plochu a skráťte vykurovaciu sezónu

25. 03. 2015
Zdieľať

Každý investor má určite úplne jasnú predstavu o tom, čo očakáva od svojho budúceho domu. Mal by byť dostatočne pevný, zároveň priestranný a pritom hlavne úsporný. Rozumným riešením je sendvičové murivo KMB SENDWIX.

KMB SENDWIX je prvý ucelený systém viacvrstvových konštrukcií

Pri sendvičovej stene KMB SENDWIX tepelno izolačné vlastnosti preberá izolačná vrstva z polystyrénu alebo minerálnej izolácie. Nosná vrstva z vápenno-pieskových kvádrov s hrúbkou 175, 240 alebo 290mm tak môže uplatniť svoje vynikajúce vlastnosti ako sú pevnosť a únosnosť, vysoká zvukovo izolačná a akumulačná schopnosť.

Unikátne vlastnosti systému KMB SENDWIX sa odvíjajú od špecifických stavebno – fyzikálnych vlastností vapenno-pieskového muriva: nadštandardná tepelná izolácia, extrémna tepelná akumulácia, výnimočná akustická izolácia, nízka hrúbka, architektonická variabilita, nízka cena.

Vynikajúce tepelnotechnické parametre

Základ pasívnych a nízkoenergetických domov spočíva vo vynikajúcich tepelnotechnických parametroch a eliminácii tepelných mostov. Unikátny certifikovaný systém viacvrstvového muriva KMB SENDWIX si už teraz zachováva rezervy na potencionálne zvyšovanie požiadaviek. Svedčí o tom vysoký tepelný odpor R = 3,0 – 6,67 m2.K/W a nízky súčiniteľ prestupu tepla konštrukciou U = 0,32 – 0,15 W/(m2.K).


Zväčšite si úžitkovú plochu a skráťte vykurovaciu sezónu

1532459
KM Beta spol. s r.o.

Tepelná akumulácia

Tepelnotechnické parametre sú pre pasívne a nízkoenergetické domy prvoradé, lebo minimalizujú vstupy primárnej energie. Oproti jednovrstvovým konštrukciám má systém KMB SENDWIX vďaka svojej vysokej hmotnosti užitočný bonus – schopnosť tepelnej akumulácie. Denne užívaná stavba tak prekonáva výkyvy teplôt počas roka, najmä v jarnom a jesennom období, ale aj v priebehu dňa (dňa a noci) bez toho aby bolo treba spustiť kúrenie. To umožňuje skrátiť vykurovaciu sezónu až o celý mesiac.

Akustické vlastnosti

Protihluková ochrana je predpokladom nerušeného bývania a vďaka murovaciemu systému KMB SENDWIX ju možno ľahko dosiahnuť. SENDWIX 8DF-LP vytvára mimoriadnu akustickú pohodu (Rw až 56 dB) už pri hrúbke 240mm. Vnútorné nenosné murivo SENDWIX 4DF splňuje požadovanú Rw 42 dB medzi jednotlivými miestnosťami už pri hrúbke 115mm.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Zväčšite si úžitkovú plochu a skráťte vykurovaciu sezónu

1532461
KM Beta spol. s r.o.

Jednoduchá a rýchla výstavba

Exaktné tvary s rovnaké veľkosti všetkých plôch prvkov umožňujú presné murovanie, ktoré šetrí nielen čas ale aj peniaze. Rýchlosť a nenáročnosť výstavby umožňuje aj styčná plocha kvádrov, ktorú tvorí systém pero a drážka pre tzv. suchý spoj. Na kvádroch sa nachádzajú ergonomické úchyty, ktoré pri presnom murovaní uľahčujú manipuláciu s kvádrami. Výsledkom nie je len rovnosť povrchu steny, ale aj efektivita práce (0,36 až 0,5 h/m2) počas celej doby realizácie. Tenkovrstvovým lepením na maltu s hrúbkou ložnej škáry iba 2mm sa výrazne šetrí spotreba maltových zmesí.  


Zväčšite si úžitkovú plochu a skráťte vykurovaciu sezónu

1532457
KM Beta spol. s r.o.

Zdravé bývanie

Vysoký obsah rádionuklidov v stavebných materiáloch môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie človeka. Medzi všetkými stavebnými materiálmi majú vápenno-pieskové tehly jednu z najnižších hodnôt rádionuklidu. Systém KMB SENDWIX dosahuje hodnoty rádionuklidu I = 0,26 , pričom najvyššia doporučená hodnota indexu hmotnostnej aktivity je I = 0,8 .

Optimálna vnútorná mikroklíma

Tepelnotechnické parametre pasívnych a nízkoenergetických domov môže výrazne zhoršiť nasiakavosť stavebného materiálu. Murovacie prvky KMB SENDWIX charakterizuje nízka nasiakavosť (10 – 18 %) a s tým spojená vysoká mrazuvzdornosť. Materiál, vďaka priaznivým parametrom prímu a výdaja vlhkosti,celoročne udržuje optimálnu mikroklímu budovy

Viac informácií na www.km-beta.sk

KM BETA, spol. s.r.o.
Dolná 861/18
969 01 Banská Štiavnica
kmbeta@km-beta.sk  

Kategória: Materiály
Tagy: stavebný materiál
Zdieľať článok

Diskusia