Zabudovanie zvukovoizolačného obloženia

Zabudovanie zvukovoizolačného obloženia

11. 04. 2006
Zdieľať

Zvukovoizolačné obloženia umožňuje, aby ste sa bez výčitiek svedomia voči susedom mohli aj hlučnejšie pozabávať, prípadne hlasnejšie počúvať obľúbené CD.
Skrátka a dobre  • Materiál: montážne latovanie, zápustky, zvukovoizolačné rohože, skrutky, podhľadové profilované dosky, klince v nehrdzavejúcej úprave, upevňovacie drapakové príchytky


  • Náradie: elektrická vŕtačka, akumulátorový skrutkovač, sponkovačka, skrutkovač, vidlicový kľúč, hľadačka kovov


  • Obtiažnosť: stredná


  • Namáhavosť: stredná


  • Spotreba času: asi 1 – 2 dni


Zabudovanie zvukovoizolačného obloženia

50487

Hluk možno najúčinnejšie pohltiť ťažkým ohybným obložením a následne ho zameniť na nehlučnú pohybovú alebo tepelnú energiu. To znamená, že treba upevniť obloženie stropov a stien, ako aj stenové konštrukcie pružným spojením a bez priameho kontaktu okrajov so stropom alebo stenou, čím sa zamedzí ďalšiemu šíreniu zvukových vĺn. Okrem toho, že musia byť zvukovoizolačné platne čo najťažšie, mali by mať štruktúrovanú povrchovú plochu a zo spodnej strany by mali byť vyplnené zvukovoizolačným materiálom z minerálnej plste. Takto sa rôzne druhy zvukového vlnenia a frekvencie umŕtvujú priamo v konštrukcii.

Profilové drevené obloženie na strope, ako ťažký profilový podhľadový strop, je atraktívnym variantom zvukovoizolačného obloženia. Obloženie a nosná konštrukcia podhľadu tvoria plochu, ktorá leží medzi slepými trámami na dvoch stenách. Podľa veľkosti miestnosti možno túto plochu členiť dvoma alebo viacerými trámami.


Zabudovanie zvukovoizolačného obloženia

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

50488

Zvukovoizolačné oddelenie

Aby trámy nemali priamy kontakt so stropom, je na hornej ploche trámov nalepený profil z mäkčenej peny (okenné tesnenie). Potom sa môže nosná konštrukcia uložiť k trámom natesno a je technicky zabezpečené zvukovoizolačné oddelenie stropu od steny. Spodné stropné dosky končia asi 2 mm pred slepými trámami upevnenými na stene, ktoré možno zvrchu upevniť na montážne lišty. Pri malej vzdialenosti možno skrutky pritiahnuť iba nástrčným ohnutým kľúčom.

Zabezpečenie únosnosti

Na upevnenie latovania pre spodnú konštrukciu sa kladú osobitné požiadavky. Čo najmenej skrutiek v zápustkách má bezpečne uniesť zaťaženie celého podhľadu. V konkrétnych prípadoch si treba pomôcť technickými informáciami výrobcov zápustok. Ak máme pochybnosti, vtedy je pomoc odborníka – statika cennejšia, ako trvalé pochybnosti. Tam, kde ide iba o únosnosť váhy drevených profilov, montážnych lát a zvukovoizolačných rohoží, stačia technické informácie. Vzdialenosť medzi latami je asi 50 cm a od steny 25 cm. Vzdialenosť medzi vrtmi v betóne pri 10 mm zápustkách dĺžky 100 mm (pre skrutky 7,0 x 105) môže byť najviac 80 cm. To zodpovedá zhruba 5 zápustkám na štvorcový meter zvukovej izolácie.

Upevnenie zápustkami


Zabudovanie zvukovoizolačného obloženia

50489

Vyfrézujte v drevenej latke otvor 10 mm tak hlboko, aby okraj zápustky, ako aj hlava skrutky, boli mierne zapustené v drevenej late. Priečne vedľa vývrtu do laty zapustená skrutka drží drevo pohromade. Zosvorkujte teraz latovanie vrátane zvukovoizolačných rohoží do požadovanej polohy pod stropom a upevnite ich pomocou podpierok. Kým začnete vŕtať otvory do betónového stropu skúšačkou kovu zistite, či pod otvorom v latovaní nie je v strope železo z vystužovacích rohoží, aby ste pri vŕtaní naň nenarazili. Laty spodnej konštrukcie nesmú narážať na stenu. Vŕtanie do stropu musí byť dostatočne hlboké. Teraz môžete konce zápustok zasunúť do otvorov a podľa natiahnutej šnúry vyrovnať latovanie medzi stenami. Ak sú všetky skrutky zaskrutkované možno laty stiahnuť. Potom by mala byť spodná nosná konštrukcia visieť na zápustkách v strope v jednej rovine.


Zabudovanie zvukovoizolačného obloženia

50492

Montáž profilového obkladu

Na začiatku obkladanej plochy sa prireže prvá profilová doska tak, aby kopírovala kontúry stykovej plochy. Odporúča sa rez naznačiť na profilovej doske pomocou klátika tak, aby sme obklad začali s polovičnou šírkou obkladovej dosky. Reže sa časť dosky s perom.

Doska sa nasadí na podkladovú latu tak, aby sa na voľnú plochu s drážkou mohla do drážky nasadiť príchytka, ktorá sa zachytí špeciálnymi klincami do podkladovej konštrukcie. Po upevnení príchytkami v drážke sa nasunie do tejto drážky pero ďalšej dosky a znova sa použijú príchytky. Prvá a posledná doska obloženia musí byť uložená tak, aby medzi doskou a obkladom zostala tieňová škára asi 3 mm.


Odborná rada

Ťažké zvukovoizolačné stropy možno riešiť aj ako zavesené dosky. Na to treba na masívnu stropnú konštrukciu vhodnými zápustkami upevniť kladkové závesy priemeru 40 x 2 mm a na ne upevniť spodnú nosnú konštrukciu.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: zabudovanie zvukovoizolačného obloženia
Zdieľať článok

Diskusia