akovlese

Záhrada ako v lese
Zo života rastlín

Záhrada ako v lese

Majitelia domu zdedili po starých rodičoch záhradu obkolesenú statnými smrekmi. Predtým sa tu pestovala najmä zelenina, oni sa však rozhodli väčšiu časť pozemku zveriť do rúk záhradného architekta, ktorý v záhrade vytvoril pôsobivý horský park.