alternatívna energia

Najlepšia energia je tá ušetrená
Nezaradené

Najlepšia energia je tá ušetrená

Šetrenie energiou je nepochybne jednou z najdôležitejších výziev vo všetkých oblastiach priemyslu, stavebníctvo nevynímajúc. Stavby sú vo svetovom meradle pomerne veľkým konzumentom celkovo vyrobenej energie, preto zaoberať sa úsporami energií v budovách je naozaj horúca téma. Rozmach stavania energeticky úsporných domov je najmä otázkou súhry všetkých článkov, od informovanosti a záujmu verejnosti cez štátnu a regionálnu politiku až po spôsob výučby stavebných profesionálov a angažovanosť architekta.

Mlynské divy
Návšteva

Mlynské divy

Nájsť odvážnych a rozvážnych zanietencov, ktorí sa pustia do spojazdňovania svojho domova na vlastný pohon, nie je vôbec jednoduché ani po niekoľkých desaťročiach šírenia osvietenských myšlienok o technológiách, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Rozkáž vetru, slnku, vode! Už nie. Sme skromnejší. Dnes už platí: nájdi spôsob, ako by z tých troch živlov pomohol aspoň jeden k energetickej nezávislosti.