dei

Detská izba s ohľadom na vek dieťaťa
Bývanie

Detská izba s ohľadom na vek dieťaťa

Vek dieťaťa je východiskovým parametrom pri navrhovaní správneho riešenia detskej izby, jej lokalizovania v byte, výberu a usporiadania vhodného zariadenia, jeho farebnosti, materiálovej bázy, ale aj úpravy všetkých povrchov.

Variabilná detská izba
Bývanie

Variabilná detská izba

Detská izba je oveľa dôležitejší priestor v byte, ako by mnohí predpokladali. Pomáha formovať duševné a fyzické zdravie detí, tu si dieťa uvedomuje, buduje a dokazuje svoj status v rodine. Detská izba je viacfunkčný priestor, v ktorom sa dieťa počas dňa hrá, učí a stretáva sa s priateľmi, ale tento priestor má aj relaxačnú funkciu. Jeho forma by mala odrážať fyzický aj duševný vývoj dieťaťa, ktorý je najmä na začiatku jeho života veľmi dynamický.