detpec

Nie všetko, v čom horí, je kozub
Energia

Nie všetko, v čom horí, je kozub

Niektorí z nás vidia hlavný rozdiel medzi kozubom a pecou len vo vonkajšom vzhľade. Ak je niečo obložené kachlicami, je to pec a tam, kde horí otvorený oheň, či už za sklom, alebo mriežkou, to nazývame kozub. Ak by sme sa na to pozreli takýmto zjednodušeným pohľadom, mali by sme čiastočne pravdu. Ale naozaj len čiastočne…