stylyd

Štýl vášho domova (2. časť)
Nábytok

Štýl vášho domova (2. časť)

Medzi romantickými návratmi k jednoduchému vidieckemu spôsobu zariaďovania je dnes prevládajúcim trendom takzvaný nový vidiecky štýl. Prirodzenosť je dnes obľúbená väčšmi ako kedykoľvek predtým a nový vidiecky štýl ponúka cestu, ktorá je v kontraste s chladným štýlom veľkomesta. – s farbami, ktoré pôsobia upokojujúco, materiálmi, ktoré spájajú s prírodou, a formami, ktoré sú prirodzené a mäkké.

Štýl vášho domova (1. časť)
Nábytok

Štýl vášho domova (1. časť)

Teoretici bytovej kultúry prichádzajú k názoru, a dá sa s nimi len súhlasiť, že nikdy predtým nebola bytová kultúra taká mnohoraká, ako je v súčasnosti. Nikdy predtým na ňu nepôsobilo toľko vplyvov, ideí, impresií, štýlov. Dom dnešného Stredoeurópana je obrazne povedané domom cestovateľa – ťažko preň určiť jeden dominujúci štýl či trend.