transportbetón

Odporúčania CRH betonárov pre betónovanie s dodaným transportbetónom
Materiály

Odporúčania CRH betonárov pre betónovanie s dodaným transportbetónom

Hlavnými zložkami betónu sú cement, kamenivo, voda a prísady. V CRH betonárňach do betónov miešame vlastné certifikované suroviny. Celosvetovo patrí CRH medzi lídrov vo výrobe a dodávkach stavebných materiálov, medzi nimi aj cementu, betónu a kameniva. Ich kvalita ovplyvňuje kvalitu namiešaných betónových zmesí, preto sa na vstupné suroviny kladieme v CRH taký dôraz.