Skulpturálne prvky a výtvarné doplnky v záhrade

Skulpturálne prvky a výtvarné doplnky v záhrade

20. 02. 2006
Zdieľať

Skulpturálny (sochársky) prvok v záhradnej kompozícii je dielo so štruktúrou výrazne odlišnou od prírodnej biologickej štruktúry ostatného vegetačného priestoru, spravidla nesie stopy stvárnenia ľudskými rukami, umom a duchom. Preto významne priťahuje pozornosť diváka – je ťažiskovým bodom kompozície.

Môže to byť umelecky realistická socha, abstraktné výtvarné dielo, drobná plastika zvieratka pri jazierku, zoskupenie opracovaných kameňov v trávniku, keramická amfora i misa na okraji odpočívadla, no aj vlastnoručne urobený drevený šach na dláždenej šachovnici terasy alebo priestorové slnečné hodiny vytvorené z kameňa. Druhy skulpturálnych prvkov sa odlišujú spracovaním – môže byť klasické alebo abstraktné – i materiálom – kameň, keramika, drevo, kov, plast –, čo spolu vytvára ich základné pôsobenie, ktoré môže byť výrazné alebo nenápadné.

Veľkosť v priestore

Veľkosť skulpturálneho prvku je veľmi dôležitá z hľadiska priestoru, do ktorého ho umiestňujeme. Veľkosť plastiky či keramickej vázy s ním musí korešpondovať. Do malej záhrady sa nehodí veľké dielo, lebo by zhoršilo jej mierkové pomery – veľká socha by malú záhradu dojmovo ešte zmenšila. Malá plastika by zas vo veľkom priestore zanikla. Platí však zásada, že menší a detailne prepracovaný prvok je lepšie pozorovať zblízka, aby pozorovateľ mohol vnímať i drobnejšie detaily vypracovania.

Materiál


Skulpturálne prvky a výtvarné doplnky v záhrade

45748

Do záhrady nemôžeme, vzhľadom na poveternostné podmienky, umiestniť dielo z akéhokoľvek materiálu. Materiál musí dlhodobo odolávať počasiu, ale aj prípadným nárazom, ktoré môžu dielo ohroziť pri obývaní záhrady (hrách detí) a jej údržbe (kosení kosačkou).

Vhodnými materiálmi sú prírodný i umelý kameň (čo najmenej pórovitý), pohľadovo spracovaný betón, glazovaná keramika, hlinená terakota, povrchovo upravovaný kov, napúšťané drevo na izolovanom podklade. Ďalšími materiálmi môžu byť hutné sklo, plasty s odolným povrchom (povrchovo impregnovaný laminát), ďalšie prírodné materiály (napr. prútie) len s dočasným trvaním.


Skulpturálne prvky a výtvarné doplnky v záhrade

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

45742

Výber skulpturálneho prvku

Výber diela závisí od osobných preferencií majiteľa záhrady, no aj tie by sa mali prispôsobiť celkovému charakteru záhrady a stvárneniu domu. Vhodnému skulpturálnemu doplnku môžeme podriadiť celý záhradný priestor (už v štádiu návrhu) alebo ním môžeme hotový priestor dotvoriť.

Formálne, symetrické riešenie záhrady vyžaduje klasické plastiky. Asymetrický návrh modernej záhrady môže obsahovať i abstraktný prvok (dielo z kovu alebo kubickú plastiku). Ako skulpturálny prvok sa dá použiť i umelecky stvárnený alebo vhodne vybratý úžitkový predmet – ozdobnejšia lavička i zbierka kvetináčov.

Umiestnenie

Správne umiestnenie skulpturálneho prvku je základom jeho efektného pôsobenia. Plastika musí zapadnúť do celkového plánu záhrady tak, aby bola pôsobivá po celý rok (pričom okolité vegetačné pozadie má celkom iný vzhľad v lete než v zime) a zo všetkých (pohľadových) strán.


Skulpturálne prvky a výtvarné doplnky v záhrade

45743

Skulpturálny prvok v záhradnom priestore môže mať dominantné postavenie, teda svojím pôsobením ovláda celý priestor, alebo zdôrazňuje iba jeho uzavretú časť, čiže pôsobí ako akcent. Dominantné postavenie skulpturálneho prvku sa dosahuje jeho umiestnením v strede (ohniskovom bode) vnímanej plochy, blízko stredu alebo na osi symetrie. Dominantné umiestnenie plastiky ovplyvňuje celý záhradný priestor, preto je mimoriadne dôležité jej pôsobenie – dojem, aký sama vyvoláva. Ak sa chceme vyhnúť vyvolávaniu jednostranného citového pôsobenia, vyberieme na dominantné postavenie skulpturálny prvok neutrálny – kameninovú nádobu vhodnej veľkosti, abstraktné dielo, kubický tvar. Ak chceme umiestniť v záhrade dominantný – kompozične výrazný – prvok, je dôležité vopred mu prispôsobiť priestorové a výtvarné riešenie ostatného priestoru. Treba pripraviť vhodné pozadie i niekoľko bodov, ktoré pomocou tvarového či farebného pôsobenia privedú pozornosť k solitéru.

Skulpturálny prvok nemusíme umiestniť do stredu záhradného priestoru, ale môžeme ho postaviť tak, aby zdôraznil iba jeho časť – je to akcentuálne (zdôrazňujúce) postavenie. V hotovej kompozícii je vhodné postupovať tak, že plastiku využijeme ako zaujímavosť (akcent) niektorého intímneho zákutia. Zasúvame ju do pozadia, čím dosiahneme, že bude pôsobiť iba v uzavretom priestore. Môžeme využiť aj viacero (menších) skulpturálnych prvkov, ktoré budú pôsobiť samostane v častiach väčšieho záhradného priestoru.

Farba skulpturálneho prvku

Farba skulpturálneho prvku závisí od použitého materiálu, z ktorého je vytvorený, a od zámeru autora, či chce materiál priznať v jeho primárnej podobe, alebo pokryť inou farbou.


Skulpturálne prvky a výtvarné doplnky v záhrade

45739

Farby skulpturálnych prvkov z prírodných materiálov harmonizujú s prírodným prostredím záhrady. Rozlišujeme rôzne tóny farby dreva, zemité tóny, rôzne farby opracovateľného prírodného kameňa. Môžeme sem zaradiť i betón, ktorý sa na skulpturálne prvky používa farebne tónovaný. Kovové materiály sú tmavosivé až strieborné. Ich vlastnosti umožňujú použitie tenkých i plochých profilov spájaných bodovo a vytvorenie abstraktných kompozícií. Diela bývajú odľahčené a autori ich (aj z dôvodu trvácnosti) pokrývajú lakmi výrazných farieb alebo im povrchovou úpravou dodávajú lesk. V prírodnom prostredí preto pôsobia kontrastne. Uvedomenie si farby plastiky je dôležité pri jej umiestňovaní pred vegetačné pozadie alebo pri jeho vytváraní. Ak chceme, aby bol skulpturálny prvok viditeľný i z diaľky, nemôže farebne ani svetlosťou splynúť s okolím.

Pozadie skulpturálneho prvku

Pozadie skulpturálneho prvku môže tvoriť hociktorý vertikálny (i dostatočne veľký plošný) prvok záhrady alebo domu. Môžu to byť kompaktné výsadby, murivové steny stavby i oplotenia, jednofarebné dláždené aj trávnikové plochy, rovnorodá vodná hladina a niekedy (vo väčších záhradách s výhľadom, v strešných záhradách) i obloha.


Skulpturálne prvky a výtvarné doplnky v záhrade

45744

Plastiku pred pozadie postavíme alebo ju doň zasunieme, no v každom prípade uprednostňujeme pozadie kontrastné. Skulpturálny prvok svetlého odtieňa vyniká pred tmavým pozadím, tmavé objekty lepšie pôsobia pred svetlým. Okrem farby pôsobí kontrastne aj biologická štruktúra vegetačného pozadia – zoskupenie listov, vetvenie stromov a kríkov. Najlepším vegetačným pozadím sú uzavreté tvary tmavých ihličín, pred ktorými vynikajú najmä svetlé plastiky a keramika. Vo vode i nad hladinou bude vynikať svetlá i tmavá farba skulpturálneho prvku. Objekt položený na dlažbe môže pôsobiť iba tvarom, pri zhodnej farbe bude kompozícia harmonická, alebo tvarom i farbou – kompozícia bude kontrastná.

Okrem vytvárania pozadia však často potrebujeme na plastiku upriamiť pozornosť vhodnou bodovou výsadbou pred ňou alebo vedľa nej. Vhodné sú výsadby nízkych drevín alebo výrazné rastliny s veľkými listami či trsy.

Upevnenie plastiky na mieste

Skulpturálne prvky musíme na vybratom mieste bezpečne upevniť, zvlášť ak ide o vysoké vázy, nestabilné sochy postáv alebo plastiky na podstavcoch. Pri umiestnení na trávniku treba zvažovať aj nutnosť vykášania bezprostredného okolia, aby sme trávu nemuseli spod objektu vystrihovať. Pri problematickom tvare ukončenia skulpturálneho prvku (príliš malý základ) je lepšie použiť podstavec presného tvaru alebo ho zasadiť do plochy upravenej štrkom, dlažbou či pieskom. Ďalšou možnosťou je použitie plazivých druhov bylín alebo drevín (nemusia sa kosiť) ako náhrady trávnika okolo päty plastiky.

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: dekor dekorácia socha záhrada
Zdieľať článok

Diskusia