Odborná konferencia „STAVEBNÉ ÚRADY 2018“

Odborná konferencia „STAVEBNÉ ÚRADY 2018“

18. 09. 2018 Zdieľať

Slovenská komora stavebných inžinierov pripravuje štvrtý ročník odbornej konferencie STAVEBNÉ ÚRADY 2018 konanú pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Konferencia je venovaná odbornej problematike stavebných úradov ako preneseného výkonu štátnej správy. Cieľovú skupinu konferencie tvoria najmä zamestnanci štátnej a verejnej správy, pracovníci stavebných úradov, starostovia obcí a prednostovia úradov, ako aj projektanti a stavebné firmy.

Odborná konferencia Stavebné úrady 2018 sa bude konať v dňoch 27. – 28. septembra 2018 v hoteli Družba v Demänovskej Doline.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom on-line prihlasovacieho formuláru do nedele 23.9.2018.
 
Medzi témy tohtoročnej konferencie parí aj legislatíva, zefektívnenie spolupráce stavebných úradov, účastníkov stavebných konaní a ďalších zainteresovaných osôb, nekalé praktiky v stavebníctve. Sú to témy, ktoré je potrebné neustále riešiť a v rámci pripravovaných zmien v legislatíve budú prezentované riešenia dlhodobých problémov v tejto oblasti. 
 
 

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok