Dom pred rekonštrukciou

Dom pred rekonštrukciou

Dom pred rekonštrukciou Zdroj: Martin Matula

Dom pred rekonštrukciou

Dom pred rekonštrukciou Zdroj: Martin Matula

Dom pred rekonštrukciou

Dom pred rekonštrukciou Zdroj: Martin Matula

Dom pred rekonštrukciou

Dom pred rekonštrukciou Zdroj: Martin Matula

Dom po rekonštrukcii

Dom po rekonštrukcii

Dom po rekonštrukcii Zdroj: Martin Matula

Dom po rekonštrukcii

Dom po rekonštrukcii Zdroj: Martin Matula

Dom po rekonštrukcii

Dom po rekonštrukcii Zdroj: Martin Matula

Dom po rekonštrukcii

Dom po rekonštrukcii Zdroj: Martin Matula

Dom po rekonštrukcii

Dom po rekonštrukcii Zdroj: Martin Matula