betónový poter

Rychlý betónový poter 280
Aktuality

Rychlý betónový poter 280

Rychlotuhnúci cementový poter pevnostnej triedy C40 plnený vláknami.