hliníkové a drevené okná

Hliníkové okná a spol.
Okná

Hliníkové okná a spol.

Pri výbere okna ako dominantného architektonického prvku musíme prihliadať na vzájomnú súhru okolitého prostredia s interiérom, ale aj na významné úspory tepla. V súčasnosti vedú na trhu hliníkové okná alebo, inak povedané, okná zo zliatin hliníka.