koratex

Dizajn ukazuje veľkosť
Aktuality

Dizajn ukazuje veľkosť

SKY line, dlhé parketové dosky od rakúskeho výrobcu Tilo, tvoria základ pre novú koncepciu interiérového dizajnu, ktorá ovplyvňuje podobu moderných voľne plynúcich priestorov.