montované domy na báze dreva

Montované domy na báze dreva
Materiály

Montované domy na báze dreva

V súčasnosti už stavebníka neprekvapí, keď nájde v literatúre článok o montovaných domoch. Montovaných stavieb je však viacero typov. Pre lepšiu orientáciu by sme si mali aspoň niektoré z nich bližšie predstaviť.