nosp

Nosné prvky stavby
Stavba a rekonštrukcia

Nosné prvky stavby

Prvky, ktoré vymedzujú a rozdeľujú priestor stavby, prenášajú, rozdeľujú a preberajú zaťaženie, nazývajú sa nosné konštrukcie. Tvoria konštrukčný systém stavby, na ktorý pôsobí vonkajšie zaťaženie. Zaťaženie v ňom vyvoláva vnútorné sily, ktoré musia byť so zaťažením v rovnováhe. Pôsobenie vnútorných síl môžeme ovplyvniť správnou voľbou konštrukčných systémov, druhu materiálov a správnymi konštrukčnými detailmi. V dôsledku nerovnováhy vonkajších a vnútorných síl vznikajú poruchy nosných konštrukcií.