obec

Návšteva v dome pre ľudí a pre prostredie
Bývanie

Návšteva v dome pre ľudí a pre prostredie

Ani sa im nemálilo, ani ich netrápilo, že ich dom nebude mať dve poschodia, veľa izieb, pôsobivé presahy, niky či hru architektonických objemov. Zažiadalo sa im bývania na vidieku, najlepšie konča dediny, chrbtom k ulici a s ránami naplnenými výhľadom do záhrady. Nemali sa zadĺžiť, a predsa chceli dom pre rodinu ako sa patrí...