parné a teplovodné vykurovacie systémy

Parné a teplovodné vykurovacie systémy
Energia

Parné a teplovodné vykurovacie systémy

Systémy vykurovania sa rozdeľujú aj podľa teploty vykurovacieho média na nízkoteplotné a vysokoteplotné. Vysokoteplotné vykurovacie systémy sú navrhované na vysokú teplotu vykurovacej vody, ktorá môže v podstate dosiahnuť aj viac ako 115 °C Typickým príkladom realizácie sú konvekčné vykurovacie sústavy, ľudovo nazývané radiátory.