sch

Schody do súkromného neba
Navrhovanie interiéru

Schody do súkromného neba

Vystupujeme po nich do zákutí našich príbytkov, ktoré zväčša poskytujú intimitu rodinným príslušníkom. Tieto miestečka majú svoju jedinečnú atmosféru nedotknuteľnosti a upokojujúceho ticha, ktoré si dovolí prerušiť iba dážď klopkajúci na strechu. Kráčame po schodisku, vzďaľujeme sa od virvaru šedivého dňa a cítime sa ako králi.