solárny kolektor

Energia bez faktúr
Nezaradené

Energia bez faktúr

Slnko je základnou podmienkou pre život na Zemi. Dodáva nám vnútornú silu, ale aj radosť zo slnkom zaliatych dní. V posledných rokoch sa stále častejšie ako obnoviteľný zdroj energie na výrobu tepla využíva slnečná energia. K najčastejším spôsobom využitia patria slnečné termické kolektory.