tehliarske výrobky

Sú murované konštrukcie ešte aktuálne?
Materiály

Sú murované konštrukcie ešte aktuálne?

Tradičným a najviac používaným spôsobom výstavby rodinných domov je výstavba z kusových murovacích prvkov minerálneho pôvodu, respektíve z betónu. Svoju popularitu tak získali vďaka svojim vlastnostiam (tvárnosť, pevnosť, odolnosť), ako aj vďaka neobmedzenému výskytu základných surovín (piesok, štrk, hlina, íl). V nedávnej minulosti sa na trhu okrem pálenej či nepálenej tehly objavili nové minerálne stavebné materiály s pórovitou štruktúrou alebo na báze cementu, ako aj pestrá škála betónových výrobkov. Ponuka je naozaj široká. Dajú sa však uplatniť pri nízkoenergetickej výstavbe?