teokuch

Niekoľko obvyklých riešení kuchyne alebo príklady z teórie
Kuchyňa, jedáleň

Niekoľko obvyklých riešení kuchyne alebo príklady z teórie

Aplikáciou všeobecnej kuchynskej teórie, teda metódy zónovania, zemiakovej metódy či princípu magického trojuholníka, a jej kombináciou s reálnymi podmienkami vzniknú teoretické príklady možných riešení. Samozrejme, variácií na tému tvar kuchynskej linky je obrovské množstvo, ale ako príklad uvediem štyri najbežnejšie, pričom okrem vlastnej neoficiálnej konečne použijem aj oficiálnu terminológiu, akceptovanú a používanú vo väčšine slovenských kuchynských štúdií.