vodavz

Brehy a hladiny
Záhradné stavby

Brehy a hladiny

Voda je dôležitým kompozičným prvkom v záhrade. Vytvára neopakovateľnú romantickú atmosféru, do sadovníckej kompozície vnáša dynamiku a vizuálnu silu. Voda v symbióze s okolím vytvára hodnotnú mikroklímu. Vodnú plochu možno založiť takmer na akomkoľvek pozemku – na malom aj veľkom. Dokonca aj na balkóne si môžete vybudovať jazierko s rastlinami vo vodotesnej nádobe. Pred plánovaním a realizáciou umelej vodnej plochy v záhrade si treba uvedomiť niektoré dôležité skutočnosti.