zemný tepelný výmenník vzduchu

Zemný tepelný výmenník vzduchu
Energia

Zemný tepelný výmenník vzduchu

Kontrolované vetranie moderných budov s vysokými hodnotami tepelných odporov sa stáva nevyhnutnosťou. Využívanie tepla zeme je technika, ktorá sa dnes už často zužitkováva v systémoch tepelných čerpadiel. V systémoch kontrolovaného vetrania možno využiť aj teplo zeme pomocou zemných kolektorov na vykurovanie budov v zimných obdobiach, ako aj zemný chlad na chladenie budov v stále väčších letných horúčavách.