Na čo slúži poistenie úveru alebo hypotéky?

Shutterstock_1038948316
Správne! Nesprávne!

Rizikové životné poistenie je zabezpečenie v nepredvídateľných situáciách, ktoré môžu zasiahnuť nielen vaše zdravie, ale aj váš príjem. V prípade, ak situácia nastane, klient sa môže plne venovať svojmu zdraviu a nemusí sa popritom zaoberať existenčnými problémami seba, prípadne svojej rodiny.

Čomu sa vystavuje dlžník, ak sa rozhodne pre úver bez poistenia?

Shutterstock_591998384
Správne! Nesprávne!

Ak sa dlžník rozhodne pre úver bez poistenia, vystavuje sa riziku (prípadne aj svoju rodinu), že v prípade výpadku príjmu zo zdravotných dôvodov nebude mať možnosť zabezpečiť prostriedky na splácanie úveru/lízingu.

Prečo je výhodné poistenie W komplex aj vtedy, ak máte svoj úver už inak poistený?

Shutterstock_1302585085
Správne! Nesprávne!

Klient si pri poistení W komplex môže vybrať kombináciu rôznych rizík vo výške, ktorú si určí sám. To znamená, že v prípade poistnej udalosti je vyplatené plnenie priamo klientovi a klient má možnosť využiť finančné prostriedky nielen na úver (ako je to v prípade poistenia úveru), ale napríklad aj na náklady na prípadnú liečbu.

Aké služby zahŕňa poistenie W komplex úplne zadarmo?

Shutterstock_393500134
Správne! Nesprávne!

Súčasťou poistenia W komplex je celoročné cestovné poistenie bez navýšenia ceny poistného.

Aké riziko si v rámci poistenia W komplex môžete pripoistiť?

Shutterstock_1043815093
Správne! Nesprávne!

V rámci poistenia W komplex je možné pripoistiť si aj riziko trvalých následkov úrazu.

Vzťahuje sa poistenie W komplex aj na prípad ochorenia COVID-19?

Shutterstock_1678274461
Správne! Nesprávne!

Poistenie W komplex sa vzťahuje aj na ochorenie COVID-19.

Kvíz: Viete sa bezpečne poistiť? Otestujte sa
Dávajte si pozor, aby vás neprekvapili nepredvídateľné okolnosti!

Shutterstock_573495535

Solídna práca, no pozor, opatrnosti nie je nikdy dosť!

Shutterstock_1604182912

Super, viete si poradiť aj v ťažkých situáciách a nespoliehate sa na to, že to "nejako pôjde".

Shutterstock_749455387