Európske dni drevostavieb 2015

Európske dni drevostavieb 2015

10. 04. 2015
Zdieľať

Aj napriek kríze a stagnácii stavebníctva sa v priebehu piatich rokov na Slovensku zvýšil podiel moderných drevostavieb (domov na báze dreva) na individuálnej bytovej výstavbe z 2% na 10%. Atraktivita a dostupnosť moderných drevostavieb rastie úmerne so zvyšovaním informovanosti a dostupnosti relevantných údajov a informácií o výhodách drevostavieb.

Mýty a predsudky o horľavosti, nestabilite a neefektívnosti strácajú svoju silu, pretože moderná drevostavby sú:

–  požiarne bezpečné
–  energeticky efektívne
–  rýchlo a výhodne dostupné

Po dobrých skúsenostiach a kvôli intenzívnej propagácii rozvoja moderných drevostavieb, s úmyslom osloviť čo najširšiu odbornú i laickú verejnosť, organizuje SD ZSD SR aj v tomto roku opäť dni drevostavieb  v rámci Európskeho dňa drevostavieb 2015.

Jarný termín tohtoročných Dní drevostavieb 2015 je dobrou príležitosťou bývať už ku koncu roka vo svojom novom dome – postaviť novú drevostavbu v priebehu niekoľkých mesiacov je dnes bežným štandardom. 

Nový nie je len termín, pretože 24. a 25. apríla 2015 sa Európsky deň drevostavieb koná v rovnaký deň aj vo viacerých európskych krajinách, ktoré sú – podobne ako ZSD SR – členmi Európskeho zväzu výrobcov montovaných domov (EFV – Europäischer Fertigbauverband), ktorý združuje aj výrobcov z Bulharska, Írska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Švédska, Švajčiarska, Veľkej Británie a Českej republiky. 

Všetky podrobnosti o Európskych dňoch drevostavieb 2015 nájdu záujemcovia na www.dnidrevostavieb.sk kde členské spoločnosti ZSD SR zverejnia zoznam vybratých referenčných stavieb na celom Slovensku. Záujemcovia budú mať možnosť na vlastné oči vidieť a vlastnými rukami ohmatať výhody stavby na báze dreva. Toto podujatie má prispieť k rozširovaniu pozitívnych skúseností s modernými drevostavbami pre individuálnu bytovú výstavbu nielen medzi projektantmi a architektmi, ale aj medzi potenciálnymi investormi – staviteľmi, ktorí sa rozhodujú pre individuálne riešenie svojej bytovej otázky.

Na celom území Slovenska bude takto 24. a 25. apríla 2015 k dispozícii takmer dve desiatky stavieb, väčšinou rodinných domov, do ktorých sa budú môcť záujemcovia pozrieť. 

Kontakt:
PhDr. Peter Zemaník
generálny sekretár 

email: peter.zemanik@zsdsr.sk
mobil: +421 918 474 987 

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia