Od tohto roku sa platí za kWh

13. 03. 2008
Zdieľať

Od 1. januára 2008 sa na základe novely zákona o energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR mení spôsob účtovania spotreby zemného plynu z dosiaľ používaných kubických metrov na kilowatthodiny. Zaplatíte teda za množstvo energie obsiahnutej v dodanom zemnom plyne, […]

Od 1. januára 2008 sa na základe novely zákona o energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR mení spôsob účtovania spotreby zemného plynu z dosiaľ používaných kubických metrov na kilowatthodiny. Zaplatíte teda za množstvo energie obsiahnutej v dodanom zemnom plyne, nie za objem dodaného zemného plynu. Slovensko sa tým pripojí k ďalším krajinám EÚ, v ktorých je meranie spotreby zemného plynu v energetických jednotkách – kilowatthodinách – bežné. Nový spôsob účtovania bude objektívnejší a umožní jednoducho porovnať cenu plynu s cenami iných energií, ktoré sa tiež uvádzajú v kWh (elektrická energia, teplo). Výmena plynomerov nie je potrebná a prechod merania z m3 na kWh neznamená zmenu cien zemného plynu. Môže však znamenať miernu zmenu v platbách za plyn – vo vyššie položených oblastiach budú odberatelia platiť o niečo menej, kým v nižšie položených oblastiach o niečo viac, a to v závislosti od nadmorskej výšky a ročnej spotreby. Pôsobením rôzneho tlaku vzduchu pri rozdielnej nadmorskej výške sa totiž spálením jedného kubíka plynu získa mierne rozdielne množstvo energie.

Podrobnejšie informácie získate na www.spp.sk

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia