Odborník v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb

31. 10. 2017
Zdieľať

Ing. Jozef Cincula, špecialista požiarnej ochrany, vysvetľuje či je vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s EPS bezpečnejší ako ETICS s minerálnou vlnou.

Na Slovensku sa z hľadiska zabezpečenia čo najlepších tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií zatepľuje minerálnou vlnou alebo EPS – expandovaným polystyrénom. O výhodách, resp. nevýhodách tepelných izolácií sa popísalo mnoho. Dôležité je však poukázať na bezpečnosť konštrukcií z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, v ktorých sú tieto materiály zabudované.
 

Odborník v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb

2059271
isifa/shutterstock

 
Minerálna vlna je materiál, ktorý má triedu reakcie na oheň zodpovedajúcu pojmu nehorľavý. Polystyrén je materiál so zníženou horľavosťou. Na povrchovú úpravu obvodových stien sa však oba materiály nepoužívajú samostatne, vždy sú súčasťou kontaktných zatepľovacích systémov – ETICS
 

Odborník v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb

2059273
isifa/shutterstock

 
V ETICS sú EPS aj minerálna vlna uzavreté nehorľavými prvkami konštrukcie v dokonalej tesnosti. Z jednej strany polystyrén, resp. minerálna vlna spočíva na nehorľavej stene, ktorá je predmetom zatepľovania. Z vonkajšej strany je tepelnoizolačný panel zasieťkovaný, uzavretý nehorľavým lepidlom a nehorľavou vonkajšou omietkovou úpravou. 
 
Z toho vyplývajú nasledujúce poznatky:
 
Ak je zatepľovací systém zrealizovaný na stavbe správne, k zapáleniu polystyrénu so zníženou horľavosťou nemôže dôjsť ani pri požiari. Je totiž chránený a uzavretý lepidlom a omietkou. Prístup vzduchu (kyslíku) k polystyrénu je zamedzený. K horeniu dôjde až po porušení  ETICSu. 
 
Pri požiari v bytových domoch dôjde omnoho skôr k rozpadu sklenených výplní, zapáleniu okenných rámov, a to bez ohľadu na to, či sú vyhotovené z dreva alebo plastu. Splodiny horenia z plastových rámov sú pritom oveľa nebezpečnejšie. Plamene pri bytovom požiari šľahajú cez okenné otvory  do výšky viac ako 6 m. Výška plameňov závisí od zariadenia interiéru bytu zasiahnutého požiarom, ktoré vytvára náhodné požiarne zaťaženie. Plamene, ako aj možnosť prenosu požiaru cez porušené okenné otvory, sa správajú rovnako pri obvodových plášťoch zateplených minerálnou vlnou, alebo polystyrénom. 
 
U novostavieb požiadavky na ETICS nie sú striktne dané ustanoveniami právnych predpisov, ale vyplývajú z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. V súčasnosti došlo k zmene legislatívy, ktorá umožňuje použitie ETICS s EPS na stavbách v oveľa väčšom rozsahu. V prípade splnenia požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť použitím požiarnych pásov umožňuje dokonca použitie ETICS s EPS na objektoch s počtom nadzemných podlaží viac ako 5.
 
Foto isifa/shutterstock
Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia