Skvalitnime si ovzdušie využívaním zemného plynu

29. 11. 2018 Zdieľať

Zemný plyn má schopnosť prispievať k ozdraveniu nášho ovzdušia vďaka skutočnosti, že z hľadiska emisií skleníkových plynov je najčistejším palivom medzi fosílnymi palivami. V porovnaní s pevnými palivami vzniká pri spaľovaní zemného plynu podstatne menej škodlivín a neprodukuje takmer žiadne hrubé prachové častice PM10 a jemné prachové častice PM2,5, ktoré vo vyšších koncentráciách ohrozujú zdravotný stav obyvateľov, najmä tehotné ženy a malé deti.

Pri využívaní zemného plynu na vykurovanie je možné ušetriť až 50 % emisií CO2 v porovnaní s uhlím a až 60 % pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla. Ďalšou výhodou využívania zemného plynu z pohľadu vplyvu na zlepšovanie životného prostredia je fakt, že zemný plyn prakticky neobsahuje zlúčeniny síry, a teda v spalinách nie sú prítomné oxidy síry. Rovnako sú zanedbateľné aj emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov v jeho spalinách. Spaľovaním zemného plynu síce vznikajú oxidy dusíka (NOx), ktoré sa však konštrukčnými úpravami horákov a spaľovacích komôr podarilo výrobcom plynových spotrebičov znížiť až na 10% pôvodných hodnôt.

Zlepšiť kvalitu nášho ovzdušia a znížiť tým výskyt respiračných ochorení je možné zodpovedným výberom vykurovacieho systému. Zemný plyn je vďaka jeho „3E“ – Ekologickej šetrnosti, Ekonomickej výhodnosti a Energetickej hospodárnosti – tým správnym riešením.

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok