Stavbou roka 2014 je Danubiana

28. 11. 2014
Zdieľať

Slávnostné odovzdávanie cien celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014 sa už tradične konalo 21. 11. v priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava. Spomedzi 23 posudzovaných stavieb udelila odborná porota s medzinárodnou účasťou jednu hlavnú cenu − titul Stavba roka 2014 (z 3 nominácií bez určenia poradia), 2 ceny za celospoločenský prínos a 6 cien vyhlasovateľov tejto súťaže.

Cena verejnosti vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti na portáli www.zoznam.sk.

Postupne, ako boli odovzdávané jednotlivé ceny, opadalo aj napätie v sále. O príjemne uvoľnenú atmosféru sa postarali aj skvelí účinkujúci, z ktorých najväčší aplauz dostal umelec Alex Dowis so svojou svetelnou maliarskou šou, keď publikum previedol výberom najznámejších stavieb sveta namaľovaných svetlom na veľkom plátne.

Porota mala aj tento rok plné ruky práce. Počas šiestich dní porotcovia absolvovali obhliadku všetkých prihlásených stavieb. Bez ohľadu na ocenené stavby nás zaujímalo, ktoré z nich urobili na porotu najväčší dojem. Zástupkyňa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Henrieta Tölgyessyová uviedla: „Najsilnejší dojem vo mne zanechala prístavba múzea moderného umenia Danubiana v Bratislave. Stavba je kvalitná aj z pohľadu zhotovenia, s čistými detailmi a zároveň má vysoké hodnotenie energetickej hospodárnosti.”

K celkovej kvalite stavieb sa vyjadril porotca Ing. arch. Igor Teplan, nominovaný Slovenskou komorou architektov: „Napriek skutočnosti, že architektúra nie je exaktná veda, jedna stará pravda stále platí: Architektúra odzrkadľuje stav spoločnosti. Súčasnú spoločenskú rozkolísanosť som vnímal aj na posudzovaných dielach. Boli medzi nimi naozaj vysokokvalitné zo stránky architektonickej, technickej, ale aj z hľadiska kvality vyhotovenia. Na druhej strane boli aj stavby s absenciou základnej myšlienky či nízkou úrovňou prevádzkového návrhu a kvality stavebno-technického vyhotovenia. Nechcem spochybňovať poctivú a kvalitnú prácu zúčastnených, ale neviem, či sa v druhej dekáde 21. storočia môžeme hrdiť tým, že sme zrekonštruovali 21 km železničnej trate na prevádzkovú rýchlosť 160 km/h, keď vo vyspelej Európe sa už niekoľko desaťročí úspešne prevádzkuje rozsiahla sieť rýchlovlakov. Čo to asi hovorí o našej technickej vyspelosti?” 

Odborná verejnosť okrem kvality stavebných realizácií intenzívne vníma aj tému vyrovnaných záväzkov stavebných spoločností. Posudzovala porota aj tento aspekt? Ing. Anna Juhos, nominovaná Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska uviedla: „Ako člen poroty nemám informácie o investičnom pozadí, vyrovnaných záväzkoch investora či hlavného zhotovovateľa. Domnievam sa, že ak by bolo podmienkou účasti vyrovnanie záväzkov, mali by sme málo prihlásených stavieb. Tento problém v súčasnosti ťaží naše stavebníctvo.“ Ing. arch. Igor Teplan k tomu dodal: „Samozrejme, že sme v rámci neformálnych diskusií v porote hovorili o otázkach investičného pozadia stavieb a vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahov investorov, vrchných dodávateľov a subdodávateľov. Sú to skutočne zmiešané pocity, ak sa hodnotia stavby zrealizované veľkými stavebnými spoločnosťami, ktoré sú v súčasnosti v reštrukturalizáciách, dôsledkom ktorých desiatky malých firiem a živnostníkov sú, resp. budú doslova okradnuté. Toto sa nedá považovať za spravodlivé ani so zavretými očami. Ak by porota mala posudzovať aj tieto aspekty, veľa stavieb by v súťaži asi neostalo. A ešte jedna vec na zamyslenie, ktorá nás trápila: tie nezmyselné názvy väčšiny prihlásených diel. Samé city, business center, garden, the grand a podobne. Po slovensky bolo pomenovaných len niekoľko. To je skutočne kultúrna tragédia.“

Kvalitu súťaže napokon zhodnotil doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.: „Za 20 rokov existencie uvedenej súťaže sa v porotách vystriedalo veľké množstvo osobností, ktoré ju spolu s organizátormi vyprofilovali na súťaž uznávanú celou odbornou verejnosťou. Ku kvalite súťaže výrazne prispieva aj účasť zahraničných odborníkov v porote. K ďalšiemu skvalitneniu súťaže by podľa môjho názoru prispel väčší počet prihlásených stavieb.”

HLAVNÁ CENA

TITUL STAVBA ROKA 2014
Prístavba múzea moderného umenia DANUBIANA, novostavba

NOMINÁCIE NA HLAVNÚ CENU STAVBA ROKA 2014 (bez udania poradia) 
Prístavba múzea moderného umenia DANUBIANA, novostavba
ELEKTRÁRŇA Piešťany, rekonštrukcia NKP
KULTURPARK KOŠICE, novostavba, rekonštrukcia

Ceny za celospoločenský prínos
Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce

Cena primátora Hlavného mesta SR Bratislavy
NKP Bratislavský hrad, rekonštrukcia hradného paláca 

CENY VYHLASOVATEĽOV SÚŤAŽE 

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., BYTOVÝ DOM ROKA 2014 vrátane rodinného domu
MEINL Residence, novostavba, Bratislava

Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty, za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela
Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko, novostavba, Bernolákovo

Cena ZSPS za vysokú kvalitu stavebnej realizácie
Administratívno-obchodné sídlo FY TRUMPF, s. r. o., novostavba, Košice 

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela
Prístavba múzea moderného umenia DANUBIANA, novostavba, Hamuliakovo

Cena TSÚS, n. o., za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe
Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko, novostavba, Bernolákovo

Cena vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o., za komplexne progresívne riešenie architektonického diela
ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY, rekonštrukcia NKP, Piešťany

Cena verejnosti 2014
Hotel The Grand Vígľaš****
Do internetového hlasovania sa zapojilo viac ako 120 000 čitateľov portálu zoznam.sk

Organizátor súťaže Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Vyhlasovatelia 
Vyhlasovateľmi 20. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka sú tieto subjekty: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s,. a Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Porota
O víťazoch tohto ročníka rozhodovala odborná porota s medzinárodnou účasťou. Pracovala v tomto zložení: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. (SK), Ing. Anna Juhos (SK) – podpredseda poroty, Ing. arch. Vladimír Milunic (CZ), Ing. Ján Piliar (SK), Miroslav Šišiak Architecte DPLG (FR) – predseda poroty, Ing. arch. Igor Teplan (SK), Ing. Henrieta Tölgyessyová (SK), doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (SK) a Ing. Mária Brichtová – sekretár súťaže.

Kategória: Aktuality
Tagy: stavba roka
Zdieľať článok

Diskusia