V čase plynovej krízy sa dlhodobo osvedčí iba vykurovanie tuhým palivom

21. 01. 2009
Zdieľať

Plynová kríza, ktorá zasiahla Slovensko, obnažila pravdu o našej závislosti od ruských dodávok plynu. K slovu sa dostali krízové scenáre, obmedzenia pre výrobné podniky a hrozba zimy a tmy. Iba obyvatelia domácností, ktoré boli prispôsobené na vykurovanie tuhým palivom – palivom z obnoviteľných zdrojov (drevo, drevoštiepka, peletky, nepodliehali panike. Oprávnene.

Rusko-európska plynová kríza odhalila zraniteľnosť Slovenska po odstavení dodávok zemného plynu a poukázala na nespoľahlivosť Ruska ako dodávateľa a Ukrajiny ako prepravcu plynu. V zime na prelome rokov 2005 a 2006 došlo v dôsledku sporu Ruska s Ukrajinou približne o tretinové zníženie dodávok plynu pre západných odberateľov. V uplynulých dňoch sme čelili úplnému zastaveniu dodávok zemného plynu.

Takmer absolútna závislosť Slovenska od dodávok zemného plynu z Ruska a nezáujem politikov o diverzifikáciu zdrojov tejto strategickej suroviny pre jej ekonomickú náročnosť, núti bežných ľudí hľadať alternatívy. Aj keď sa zdá, že kríza je zažehnaná, nikto sa neodvažuje predpovedať, čo možno očakávať v prípade eskalácie napätia medzi týmito dvoma krajinami v horizonte ďalších troch rokov? Budeme sa budiť v nevykúrených a studených bytoch bez svetla a vody?

Energeticky nezávislé domácnosti

Dočasnou vykurovacou alternatívou predstavujú jednoduché elektrické zariadenia, akými sú napríklad teplovzdušné ventilátory a konvektory, olejové radiátory, halogénové ohrievače, infrapanely či kozuby na biolieh. Elektrická sieť v domácnostiach, predovšetkým v tých bytových, však nedisponuje tak vysokou kapacitou vodičov. V neprospech týchto zariadení hovoria aj vysoké účty za elektrickú energiu. Ak by sa v budúcnosti mal uskutočniť najobávanejší scenár plynovej krízy – úplný výpadok elektriny, nebude fungovať žiadny vykurovací systém (vrátane kotolní na spaľovanie biomasy, slamy, drevných štiepok atď.).

Život bez elektriny, ktorá sa u nás čiastočne vyrába z plynu, neovplyvní teplo iba v domoch s kvalitným komínom. V čase plynovej krízy o teplo v domácnostiach sa nemusíte obávať, pokiaľ investujete do vykurovania s tuhým palivom. Vykurovanie tuhým palivom je nielen tradičný spôsob vykurovania s nádychom romantiky, ale zároveň finančne prijateľnejšia alternatíva k vykurovaniu elektrickou energiou. Iba vykurovaním tuhým palivom môžete dostatočne vykúriť bežný dom či byt, nezávisle od vonkajších podmienok.

Vykurovanie tuhým palivom

Táto oblasť prešla v posledných rokoch závratným vývojom. Definitívne odzvonilo náročnosti a „špinavosti“ vykurovania tuhými palivami. Súčasný trh ponúka nielen spotrebiče vyvinuté pre tento druh vykurovania, ale aj špeciálne palivá, napr. peletky, ktoré sú zárukou užívateľského komfortu. Dnes stačí nasypať 15 kg vrecko drevených peletiek do takého spotrebiča a 2 až 3 dni sa netreba o vykurovanie starať. Budúcnosť sa aj vďaka plynovej kríze ponesie práve v znamení vykurovania tuhými palivami. Vysokú efektívnosť systémov vykurovania na tuhé palivo zabezpečuje nielen investícia do vykurovacieho zariadenia, dôležitý je aj komín. Výber komína treba zvažovať nielen z hľadiska ekonomiky prevádzky, ale aj z hľadiska bezpečnosti.

Systémové komíny

Systémový komín je významným prvkom domu z hľadiska hospodárnosti, ochrany životného prostredia a bezpečnosti zásobovania energiami. Moderné systémové komíny umožňujú svojim užívateľom zmenu paliva podľa aktuálnych, ale aj budúcich požiadaviek na vykurovací koncept. Vykurovať tak možno rovnako kvalitne zemným plynom i tuhým palivom. Dodatočné zabudovanie zariadenia na odvádzanie spalín je však náročné a zväčša veľmi drahé. Preto treba na umiestnenie komína myslieť už v čase návrhu stavby. Správny komínový systém pre plynové spotrebiče i spotrebiče pre tuhé palivá musia navrhnúť a do stavby zapracovať skúsení odborníci. Priemer prieduchu komína sa stanovuje podľa výpočtu. Orientovať sa možno aj podľa všeobecných podmienok. Pri dodržaní minimálnej účinnej výšky 5 m možno použiť rovnicu – priemer dymovodu (vyústenie spalín zo spotrebiča) = priemer komínového prieduchu. Bežným priemerom pre odvod spalín z kozubovej vložky je 16 až 20 cm (v závislosti od výkonu), z kachľovej pece 18 až 20 cm, z otvoreného krbu (kozuba) 20 až 30 cm.

Systémové komíny Schiedel

Konštrukcia systémového komínu Schiedel ABSOLUT umožňuje zmenu paliva podľa požiadaviek užívateľa. Užívateľ sa môže flexibilne prispôsobiť aktuálnym, ale aj budúcim požiadavkám na vykurovací koncept. Riešiť odvod spalín výfukom cez strechu je pri neustále rastúcich cenách energie krátkozraké. Výfuky neumožňujú zmenu paliva a užívateľ sa stáva závislým od jedného druhu energie, v tomto prípade zemného plynu.

Konštrukcia systémových komínov Schiedel, ktorá sa skladá z vnútornej keramickej šamotovej rúry v tvárnici s nehorľavou izoláciou, bezpečne odvedie spaliny od spotrebiča. Účinne tak ochráni objekt pred ničivými účinkami požiaru pri vyhorení sadzí.

Kategória: Aktuality
Tagy: komín Schiedel
Zdieľať článok

Diskusia