Výsledky súťaže Drevostavba roka 2012

Výsledky súťaže Drevostavba roka 2012

16. 04. 2013 Zdieľať

V čase od 6.2 až do 11.4.2013 ste sa mohli na našom portáli zapojiť do hlasovania o Drevostavbu roka 2012. Súťaže sa zúčastnilo vyše 4000 hlasujúcich, ktorí rozhodli o víťaznej drevostavbe. Zástupcovia Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky vyžrebovali zo všetkých hlasujúcich troch výhercov vecných cien.

Všetky súťažné drevostavby si môžete pozrieť tu.

 
Výsledky hlasovania laickej verejnosti
 
1. R. J. R. 1137 hlasov
2. DREVSTAV SLOVAKIA 772 hlasov
3. ForDom 515 hlasov
4. DREVODOM ORAVA 400 hlasov
5. ATRIUM SK 354 hlasov
6. Kontrakting Krov Hrou 348 hlasov
7. UNA – Rodinné domy 323 hlasov
8. MPA-DREVODOM 270 hlasov
 

Víťazná drevostavba R. J. R. Rekreačná zrubová chata


Drevostavba roka 2012

Drevostavba roka 2012
R. J. R.


Drevostavba roka 2012

Drevostavba roka 2012
R. J. R.

 
Autor projektu:
Ing. Pavol Staroščák 
 
Zastavaná plocha:
108,3 m2
 
Úžitková plocha:
95,6 m2
 
Vykurovaná plocha:
95,6 m2
 
Zastavaný priestor:
525 m3
 
1. Dispozícia
Zrubová chata je členená na dennú a oddychovú časť. Hlavný vstup s trojstupňovým schodiskom je orientovaný zo severnej strany. Vstupom sa vchádza do zádveria a vľavo do WC. Zo zádveria sa prechádza do chodby, ktorá priestory kotolne, kúpeľne, komory a izieb na východnej a južnej strane a spoločenskej miestnosti prepája s kuchyňou na východnej strane.

Drevostavba roka 2012

Drevostavba roka 2012
R. J. R.

 
2. Konštrukčné prvky
 Všetky steny tvoria montované drevené zrubové steny. Obvodové steny sú vyrobené z lepených TRIO hranolov profilovaním opracovaných na rozmer 195/196 mm s trojnásobným spojom pero + drážka pre spojenie hranolov stene. Nosné steny sú vyrobené z KVH 135/196 mm a deliace priečky z KVH 115/196 s dvojnásobným spojom P+D.Priečne spoje stien sú spojené krížovým preplátovaním s presahom 250 mm.

Drevostavba roka 2012

Drevostavba roka 2012
R. J. R.

 
3. Všeobecne
Zrubová chata sa nachádza v rekreačnej oblasti Domaša, lokalita Dobrá. Ambíciou investora bolo mať jednopodlažnú drevenicu, ktorá svojím umiestnením prirodzene zapadne do koloritu Domaše. Vnútornou dispozíciou zrubovej chaty investor sledoval vytvoriť odychovú a spoločenskú časť s výstupom na terasu. Užítková plocha zrubovej chaty je 95,6 m2.
 

Výhercovia vecných cien

Zo 4119 hlasujúcich boli vyžrebovaní títo výhercovia:
 
1. cena – televízor Samsung, Jergušová Darina
2. cena – tablet GoClever, Benjamín Červený
3. cena – fotoaparát Nikon CoolPix, Soňa Urbanová Poldaufová
 

Výsledky súťaže Drevostavba roka 2012

1190733


Výsledky súťaže Drevostavba roka 2012

1190731


Výsledky súťaže Drevostavba roka 2012

1190732

 
Výhercom srdečne blahoželáme! Výsledky hlasovania laickej verejnosti oficiálne vyhodnotí SD ZSD SR na výstave DOMEXPO v Nitre v piatok 19.4.2013
 

Hlasovanie odbornej poroty

V dňoch 21. až 22. 3. 2013 posudzovala odborná komisia predložené súťažné návrhy na výber „Drevostavby roka 2012“. Komisia bola navrhnutá z odborníkov – architektov a stavebných inžinierov, ktorí pôsobia v danej oblasti i v akademickej sfére, v zložení:
 
prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – predseda, 
Ing. arch. Tatiana Pifková – architektka, 
Ing. arch. Eva Teplanová – architektka, 
Ing. Arch. Ľubica Fabri – architektka, 
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, architekt, 
Ing. Roman Soyka, PhD. – statik drevených konštrukcií.
 
Zvoleným kritériom súťaže bola  komplexná architektonická kvalita. Výber prebehol na základe matematického sčítania bodov, pridelených každým členom komisie.  
 
Výsledky výberu:
 
Dve prvé miesta:
 
Energeticky pasívny dom Stupala od firmy Drevstav Slovakia
Energeticky pasívny dom EcoCube od firmy ForDom 
 
Druhé miesto: 
 
Pasívny drevoslamený dom od firmy Kontraktng krov hrou
 
Tretie miesto: 
 
Zrubový dom Monarch od firmy Drevodom Orava

Výsledky súťaže Drevostavba roka 2012

1193063

Slovné zhodnotenie: 
 
Energeticky pasívny dom Stupala od firmy Drevstav Slovakia


Energeticky pasívny dom Stupava

Energeticky pasívny dom Stupava

Jednoduchá kompozícia reflektujúca dispozičné požiadavky štandardného pasívneho domu, účelné použitie tienenia vyjadrené v stavebno-konštrukčnom riešení vysunutého prestrešenia a slnolamu. Pasívny štandard s potrebným technickým vybavením zaručujúci kvalitné vnútorné prostredie, jednoduché hmotové riešenie, čisté detaily; trochu problematické bude zabránenie prehrievaniu horizontálnymi tieniacimi prvkami (najmä v prechodných obdobiach). Stavba v sebe spája moderné použitie dreva v progresívnych konštrukciách, s vysokou energetickou efektívnosťou a kvalitou vnútorného prostredia v zime aj v lete spolu so zaujímavým architektonickým výrazom a perfektným dispozičným riešením.
 
Energeticky pasívny dom EcoCube od firmy ForDom


Ecocube PLUS – Energeticky pasívny dom

Ecocube PLUS – Energeticky pasívny dom

Jednoduché geometrické línie a hmotové stvárnenie, logické dispozičné väzby, komplexné poňatie funkčného a materiálového prepojenia na exteriér. Bezkompromisné riešenie stavebného systému blízkej budúcnosti. Typový projekt realizovaný v štandarde pasívneho domu, striedme architektonické riešenie, čisté riešenie detailov, oproti vizualizácii však rušivo umiestnené zvody dažďovej vody. Typová prefabríkácia drevených stavieb v sebe skrýva ohromný potenciál kvality realizácie a hospodárnosti. Tento projekt je toho dôkazom. Dom má ale potenciál na zlepšenie vo svojom architektonickom výraze.
 
Pasívny drevoslamený dom od firmy Kontraktng krov hrou


Pasívny drevo-slamený dom na severnom svahu

Pasívny drevo-slamený dom na severnom svahu

Inovatívne atypické, tvarovo zaujímavé riešenie, ktoré podčiarkuje aplikáciu dreva vo vonkajších obkladoch, environmentálne orientovaný návrh, prepracovaná statika, Dôsledný ekologický koncept, zaujímavé a invenčné riešenie oslnenia vnútorných priestorov aj napriek nie optimálnej orientácii pozemku, netradičná forma i dispozičné riešenie. Pasívny štandard – úsporná prevádzka, ale aj vysoký komfort vnútorného prostredia. Stavba sa vyznačuje inovatívnou formou, reagujúcou na danosti okolitého prostredia. Súčasne je dosiahnutý vysoký stupeň energetickej hospodárnosti. Použitie dreva maximálne využíva prednosti tohto materiálu.
 
Zrubový dom Monarch od firmy Drevodom Orava 


Zrubový dom Monarch

Zrubový dom Monarch

Zrubový rodinný dom z prírodných materiálov s netradičnou tepelnou izoláciou (sypaný korok), ale tradičnej formy, ktorá zapadá do podhorského prostredia. Celkovému výrazu by prospeli menej kontrastné výplne otvorov a zábradlie na balkóne.
 
Organizátor súťaže
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) – od roku 1997 obnovujeme dôveru v drevo, podporujeme zvyšovanie finalizácie dreva v Slovenskej republike v nábytkárskom aj stavebnom priemysle
 
 „Viac dreva do života“
 
uplatňujeme reálny vplyv na konečné znenie zákonov, nariadení a legislatívnych úprav týkajúcich sa všetkých výrobcov v odvetví spracovanie dreva
sústredenou kampaňou rozširujeme možnosti uplatnenia sa výrobkov z dreva pre stavebníctvo na trhu
organizujeme spoločné kroky proti nekalej súťaži, obhajujeme spoločné záujmy voči orgánom štátnej správy, samospráv a iným orgánom a organizáciám
poskytujeme členským spoločnostiam odborné, informačné, analytické, konzultačné a právne služby
realizujeme spoločný nákup vybraných materiálov a služieb
nadväzujeme vzťahy s podobnými organizáciami v zahraničí a to v oblasti odbornej i komerčnej 
koordinujeme spoločné postupy v oblasti rozhodujúcich surovinových a energetických vstupov a výstupov
organizujeme cestou výborov a sekcií tematické konferencie a semináre, spoločné výstavy a zahraničné misie
spoločnou účasťou na domácich i zahraničných výstavách dosahujeme lepšie finančné podmienky
zúčastňujeme sa na aktívnej spolupráci so strednými odbornými školami a Technickou univerzitou vo Zvolene pri ovplyvňovaní učebných a študijných plánov, organizovaní praxí a odborných stáží
 
Kategória: Aktuality
Tagy: drevostavba roka súťaž
Zdieľať článok