Zelené strechy zažívajú boom!

30. 10. 2015
Zdieľať

Jeden zo spôsobov, ktorým sa snažíme priniesť zeleň do našich miest je pomocou realizácie vegetačných (zelených) striech. Práve týmto spôsobom môžeme jednoducho navrátiť zeleň priamo do miest a využiť na to priestory, o ktorých sme si mysleli , že sú nevyužiteľné.

Prečo vytvárať vegetačné strechy?

Vegetačná strecha je výrazným ekologickým a estetizujúcim architektonickým prvkom, ktorý zlepšuje mikroklímu urbanizovaného prostredia, znižuje náklady na klimatizáciu budov a nároky na kanalizačnú sieť. Pôsobí ako doplnková tepelná a zvuková izolácia a chráni strešnú krytinu pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi. Otvára ďalšie perspektívy na vytvorenie zelených oáz aj v silne urbanizovanom mestskom prostredí.

Výhody strešnej záhrady:

• chráni interiérové prostredie pred náhlymi teplotnými výkyvy
• zlepšuje mikroklímu v mestskej zástavbe
• zadrží 1/3 až 1/2 množstva atmosférických zrážok a tým odbremeňuje kanalizačnú sieť
• zvyšuje kvalitu ovzdušia zadržaním prachu a oxidu uhličitého
• podstatne obmedzuje vznik a šírenie požiaru
• z ekologického hľadiska umožňuje život a adaptáciu drobných živočíchov (hmyz, vtáctvo) a rastlín v mestskom prostredí
• predlžuje životnosť hydroizolácie (podľa odborných prieskumov predpokladajú až dvojnásobnou životnosť)
• esteticky dotvára okolité prostredie

Pre vytvorenie strešných záhrad je potrebné použitie špeciálne vyvinutých substrátov pre aplikáciu na strešných konštrukciách. Keď že sa strešné záhrady delia podľa hrúbky substrátu na extenzívne a intenzívne, o rovnakom rozdelení hovoríme aj pri použitých substrátoch na jednotlivých druhoch striech:

AGRO PROFI Strešný substrát extenzívny je namiešaný na báze vulkanických tufov, minerálnej drte, zeolitu, kôrového kompostu a iných prírodných komponentov. Jeho zloženie ho predurčuje na založenie extenzívnej zelene s nízkym stupňom údržby ako sú napríklad okrasné trávy, sukulenty, skalničky a mnohé iné rastliny, ktoré nepotrebujú toľko starostlivosti a závlahový systém.

AGRO PROFI Strešný substrát intenzívny sa od extenzívneho odlišuje zvýšeným podielom organickej hmoty , čo ho predurčuje k založeniu intenzívnej zelene s vyšším stupňom údržby. Pri návrhu intenzívnej strešnej záhrady máte však oveľa väčšie možnosti výberu rastlín. Nie je vylúčené pestovanie ovocia, zeleniny, či založenie intenzívneho trávnika. Vysadené rastliny si však vyžadujú pravidelnú údržbu a spoľahlivý závlahový systém.

Pre vytvorenie vegetačnej strechy je potrebné vytvoriť aj vhodný základ pre použitie strešného substrátu. Výberom kvalitného drenážneho a vodozádržného systému NOPHADRAIN ND 4+1h, ND 5+1 alebo protierózneho systému ND 6+1 esn sa vytvorí vhodný základ pre vytvorenie vegetačnej strechy. 

V prípade, že v najbližších rokoch sa trend použitia vegetačných striech nezmení, môžeme sa tešiť na narastajúci počet krásne sa vynímajúcich zelených plôch na strechách v našich mestách, ktoré nám môžu poslúžiť v niektorých prípadoch na relax, odpočinok a načerpanie energie.

www.agrocs.sk 

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia