Oceňovaná drevostavba stojí na pozemku širokom len 4 metre

20. 10. 2015
Zdieľať

Na extrémne úzkom pozemku vytvorili architekti z pražského ateliéru SAEM nekonformný rodinný dom. Využili pritom prírodné zdroje aj prírodné zákony.

Dom v úžine – ako svoje dielo výstižne nazvali autori – stojí na dlhom a mimoriadne úzkom pozemku, ktorý meria v najužšom mieste len 4 m. Pozemok bol vlastne zvyškovou parcelou, ktorú stavebný úrad označil podľa platných predpisov ako nezastavateľnú. Architekti z ateliéru SAEM však ukázali, že ju možno nielen zastavať, ale tu aj vytvoriť príjemné moderné bývanie.


Oceňovaná drevostavba stojí na pozemku širokom len 4 metre

1647787
Filip Šlapal

Na rozhraní dvoch svetov

Architekti koncipovali stavbu tak, aby sa čelnou, uličnou fasádou so vstupom začlenila do existujúcej staršej zástavby. Zadnou, zasklenou fasádou sa zároveň otvára na juh, do záhrady s výhľadom a prepojením na prírodu v okolí. Dlhé bočné steny kopírujú hranice parcely, ohraničujú dom z oboch strán a vymedzujú ho voči susedným objektom a zároveň reflektujú skaly neďalekého Prokopského údolia. Priestor medzi týmito ohraničeniami architekti dôsledne vyplnili jednotlivými funkčnými zónami domu.

Protismerným sklonom pultových striech dvoch základných hmôt stavby, na rozhraní ktorých vzniklo malé átrium, pripomína kompozícia ležiace presýpacie hodiny. Analógia, ktorú možno názorne vidieť na vizualizáciách, je podľa slov architektov viac než len tvaroslovnou hrou. Toto tvarovanie malo celkom pragmatické, funkčné opodstatnenie pri riešení presvetlenia, vetrania a zásobovania domu teplom, ale aj hlbší symbolický význam – definuje dom ako prechod medzi dvomi rozdielnymi „svetmi“: verejným priestorom ulice a súkromným priestorom záhrady, na ktorý nadväzuje okolitá krajina.Z masívneho dreva. Konštrukciu stavby navrhli architekti z masívnych drevených panelov, ktoré zároveň vytvorili konečnú interiérovú úpravu stien a stropov.
Filip Šlapal

Úzky priechod spája ulicu pred domom so záhradou za ním. Ďalší rozmer slova „zelený“ nadobudne udržateľne koncipovaná stavba po tom, ako betónové steny, ktoré ju lemujú, obrastú popínavými rastlinami.

Na drevenú tému. Bočné strany „úžiny“ tvoria steny z pohľadového betónu liateho do doskového debnenia. Vďaka použitiu plastifikovaných betónov sa dosiahli dokonalé odtlačky štruktúry dreva.

Vnútorný priestor predstavuje svojský svet plný atmosféry a momentov prekvapení. Odlesky slnka dopadajú aj na miesta, kde by ste ich neočakávali.Dom v úžine je pozoruhodným príkladom ekologickej drevostavby, v ktorej architekti uplatnili viacero inovatívnych riešení. Nevšedná stavba zaujala aj odborníkov v porotách viacerých prestížnych súťaží.
Filip Šlapal

Ovenčený cenami

V druhom ročníku česko-slovenskej súťaže energeticky efektívnych stavieb Building EfficiencyAwards – BEFFA 2014, získal Dom v úžine hneď dve ocenenia – zvíťazil v kategórii Rodinné domy a súčasne sa stal druhou najlepšou realizáciou v kategórii Drevostavby. Stavba bodovala aj v nedávno ukončenej súťaži Grand Prix Obce architektů v ČR, kde získala v kategórii Rodinné domy čestné uznanie.

Rešpektujúc okolie

Koncept domu vychádza z tradičnej radovej zástavby. Vypĺňa celú šírku prieluky, pričom architekti dbali na zachovanie mierky moderného objektu s ohľadom na susedné staršie stavby. Prepojenie ulice so záhradou sprostredkúva prejazd, či skôr priechod. Južná časť pozemku so súkromnou zeleňou je tak úplne odclonená od ruchu mesta – otvára sa do záhrad a ku kostolu svätého Vavrinca. Obvodové steny, ktoré zrkadlia lomené tvary parcely a premietajú ich do tretieho rozmeru, ovplyvňujú výraz domu a zároveň slúžia aj na ochranu stavby pred západnými vetrami a pred náročnou prevádzkou na susednom pozemku školy. Strom v dome. Vo vnútornom átriu rastie a udržuje vlahu druhohorný strom Ginkgo Biloba, ktorý pomáha regulovať vnútornú teplotu bez nutnosti inštalovať energeticky náročné a nákladné zariadenia.
Filip Šlapal

V súlade s prírodou 

Pri výstavbe boli použité lokálne a obnoviteľné materiály, ktoré v priebehu svojho životného cyklu zanechávajú minimálnu uhlíkovú stopu, ako napríklad masívne nosné drevené panely a drevené okná českej výroby, drevovláknitá izolácia, fasáda z palubových dosiek európskeho pôvodu a pod. 

Charakteristickým znakom domu sú aj veľké sklenené plochy, ktoré tu však rozhodne nie sú samoúčelné – ich úlohou je privádzať svetlo v maximálnej možnej miere až do hĺbky dispozície. V dome nie je použitá rekuperačná technika, čo je síce v rozpore so štandardami nízkoenergetických domov, no podľa architektov v súlade s otvoreným a zdravým bývaním. A hoci sa tým dom vymyká zaužívaným stereotypom, ide o mimoriadne úspornú budovu. Vo vnútornom átriu rastie a udržuje vlahu strom, ktorý pomáha regulovať vnútornú teplotu bez nákladných zariadení. Otvorená dispozícia a severojužná orientácia fasád umožňujú účinné a zároveň energeticky úsporné prevetrávanie stavby v súlade s ročnými obdobiami – v lete prúdi vzduch z chladnejšieho severu na juh, v zime, naopak, z teplejšej južnej strany domu na sever.Na drevenom pozadí. Charakteristický vzhľad dodali priestorom v dome masívne drevené panely moderného konštrukčného systému NOVATOP. Jemná štruktúra drevených povrchov vytvorila pozadie pre každodenný život obyvateľov.
Filip Šlapal

„Efektívna a udržateľná stavba? Stavba v súlade s prírodou? O čom vypovedajú tieto vety? Dom v úžine využíva „nezastavateľný“ pozemok, prírodné zdroje, prírodné zákony. Chceli sme ním ukázať smer – ako pristupovať ku krajine, k miestu, k životu.“
architekti z ateliéru SAEM

Masívna drevená konštrukcia

Ako konštrukčný systém zvolili architekti difúzne otvorenú drevostavbu, ktorej základným prvkom sú masívne drevené panely NOVATOP. Tieto masívne steny účinne pomáhajú chrániť vnútorné priestory pred chladom aj pred horúčavou a zároveň ako súčasť vnútorných priestorov tvoria akési pľúca domu. Keďže panely majú pohľadovú kvalitu, drevené steny a stropy vytvorili aj estetický základ interiéru a vniesli do domu svojskú, mimoriadne pôsobivú atmosféru. Doslova vyžarujú hrejivosť a pohodlie. Štruktúra drevených povrchov vytvára jemnú, dekoratívnu, no zároveň nenútenú „scénu“, na pozadí ktorej sa môže odohrávať každodenný život obyvateľov. V opticky i na dotyk vľúdnom prostredí interiéru sa o potrebnú dávku oživenia starajú prvky s výraznou farebnosťou a premenlivá hra denného svetla. Využitá parcela. Miesto medzi bočnými stenami, sledujúcimi hranice úzkej parcely, architekti dôsledne vyplnili jednotlivými fukčnými zónami domu. Vznikli tak dynamicky aj pokojne tvarované priestory a interiér plný originálnych zákutí.
Filip Šlapal

Energetický koncept

Napriek absencii rekuperácie dosahuje dom energetickú náročnosť kategórie A. Ako však tvrdia architekti, nejde o klasický nízkoenergetický štandard: „Nemali sme ambície vytvoriť lepšie parametre. Nechceli sme dom ‚nakaziť‘ a čistý vzduch privádzaný do domu ‚znečistiť‘ v potrubí. Domnievame sa, že výpočtové energetické úspory sú často v rozpore s ideálnym životným prostredím a Dom v úžine môže poslúžiť ako pozitívny príklad.“ Ako sa teda dom vykuruje a vetrá? Odsávanie a prívod vzduchu sa zabezpečuje cez vetracie štrbiny na fasáde pomocou hybridných ventilátorov poháňaných vetrom, pričom sa zohľadňujú odlišné podmienky jednotlivých ročných období. Teplo sa získava tepelným čerpadlom zem-voda, ako rezervný zdroj tepla a na vytvorenie atmosféry slúži kozub na drevo.1647789
Filip Šlapal

„Zelený“ dom v zeleni

Dom je doslova prepojený s prírodou. Je vybavený zelenou strechou, „strom v dome“ sa stáva členom rodiny. Rastliny sa využívajú na zabezpečenie optimálnej klímy, reguláciu teploty a vlhkosti, a tiež na zadržiavanie a filtráciu zrážkovej vody, ktorá sa z retenčnej nádrže vracia späť na použitie. „Dom  v úžine si váži vodné zdroje a zadržiava vodu v krajine. Usiluje sa o sebestačnosť a zároveň sa svojou otvorenosťou do ulice podieľa na bezpečnosti vonkajšieho priestranstva,“ dodávajú architekti.1647791
Filip Šlapal

Udržateľne koncipovaná stavba, ktorá sa snúbi so svojráznym geniom loci, si zaslúži prívlastok „zelená“ už teraz a ďalší rozmer tohto slova nadobudne čo nevidieť – keď betónové steny zvierajúce dom obrastú popínavými rastlinami. Naplní sa tak vízia tvorcov, aby sa stavba postupom času takmer úplne stratila v náručí Prokopského údolia.Uličnou fasádou sa dom začlenil do existujúcej staršej zástavby a v duchu tradičnej „radovky“ vypĺňa celú šírku prieluky. Voči susedným objektom ho vymedzujú dlhé bočné steny, ktoré kopírujú hranice parcely.
SAEMZadná zasklená fasáda sa otvára na juh, do záhrady. Tvar stavby s protismerným sklonom pultových striech, ktorý pripomína ležiace presýpacie hodiny, pomohol zabezpečiť presvetlenie úzkeho domu, jeho vetranie aj zásobovanie teplom.
SAEMPôdorys prízemia 1 predsieň 2 technická miestnosť 3 kúpeľňa 4 otvorený obytný priestor (62 m2) 5 priechod 6 átrium 7 terasa
SAEM

Pôdorys prízemia
1 predsieň  2 technická miestnosť 3 kúpeľňa 4 otvorený obytný priestor (62 m2) 5 priechod 6 átrium 7 terasaPôdorys poschodia 1 spálňa 2 kúpeľňa 3 šatník 4 chodba 5 detská izba 6 detská izba 7 kúpeľňa 8 WC 9 schodisko
SAEM

Pôdorys poschodia
1 spálňa  2 kúpeľňa 3 šatník 4 chodba 5 detská izba 6 detská izba 7 kúpeľňa 8 WC 9 schodiskoPrirodzené vetranie. Otvorená dispozícia a severojužná orientácia domu umožňujú účinné a zároveň energeticky úsporné prevetrávanie, ktoré rešpektuje ročné obdobia – v lete prúdi vzduch z chladnejšieho severu na juh, v zime, naopak, z teplejšej južnej strany na sever. Odsávanie a prívod vzduchu zabezpečujú cez vetracie štrbiny na fasáde hybridné ventilátory poháňané vetrom.
SAEM


LETOPrirodzené vetranie. Zima. Otvorená dispozícia a severojužná orientácia domu umožňujú účinné a zároveň energeticky úsporné prevetrávanie, ktoré rešpektuje ročné obdobia – v lete prúdi vzduch z chladnejšieho severu na juh, v zime, naopak, z teplejšej južnej strany na sever. Odsávanie a prívod vzduchu zabezpečujú cez vetracie štrbiny na fasáde hybridné ventilátory poháňané vetrom.
SAEM


ZIMA

Prirodzené vetranie. Otvorená dispozícia a severojužná orientácia domu umožňujú účinné a zároveň energeticky úsporné prevetrávanie, ktoré rešpektuje ročné obdobia – v lete prúdi vzduch z chladnejšieho severu na juh, v zime, naopak, z teplejšej južnej strany na sever. Odsávanie a prívod vzduchu zabezpečujú cez vetracie štrbiny na fasáde hybridné ventilátory poháňané vetrom.

DOM V KOCKE

Dom v úžine, Praha-Jinonice 
Difúzne otvorená drevostavba z pohľadových masívnych drevených panelov NOVATOP
Architekti: ATELIER SAEM
Založenie: ŽB doska a dubové laty
Konštrukčný systém: NOVATOP SOLID v pohľadovej kvalite, 
www.novatop-system.cz
Strecha: NOVATOP ELEMENT, izolácia nad doskou PIR, vrstvy extenzívnej zelenej strechy
Fasády: difúzne otvorená skladba, tepelná izolácia Steico, smrekovcová fasáda; smerom k betónovým stenám vetraná vzduchová medzera
Podlahy: na prízemí keramická dlažba, na poschodí kaučuková podlahovina NORA UNI (v kúpeľniach použitá aj na stenách)
Vykurovanie: tepelné čerpadlo zem-voda (IVT), podlahové kúrenie, kozub
Vzduchotechnika: hybridné ventilátory

ATELIER SAEM
Architekti: 
Michal Procházka, Lukáš Bezecný, Pavel Cihelka, Jiří Deyl
www.saem.cz

TEXT ING. ARCH. ĽUBICA FÁBRI, ARCHA MATÉRIO
FOTO FILIP ŠLAPAL, ARCHÍV SAEM
ZDROJ časopis Môj dom 9/2015

Kategória: Návšteva
Tagy: drevostavba rodinný dom saem
Zdieľať článok

Diskusia