Hľadáte domovú čistiareň, o ktorú sa nebudete musieť starať?

02. 06. 2014 Zdieľať

ČOV TOPAS od spoločnosti PRENAK, s. r. o., ponúkajú vysokú účinnosť, nízku cenu a spoľahlivú prevádzku. Od ostatných domových ČOV sa zásadne líšia tým, že skutočne nevyžadujú obsluhu, keďže neobsahujú jediný ručne nastavovaný ventil. To je pre bežných užívateľov veľmi dôležité, keďže tí zvyčajne nastavia armatúry nesprávne...

Deväť dôvodov, prečo zvoliť práve ČOV TOPAS

1. Za rovnakú cenu ponúka oveľa viac než konkurencia
Vždy dostanete niečo navyše – či sa to týka kvality, spoľahlivosti, vyššej účinnosti alebo nárokov na obsluhu. Žiadna iná domová čistiareň vám všetky tieto výhody neumožní!

2. Má patentovaný princíp činnosti
Patent je založený na originálnej kombinácii kontinuálneho a diskontinuálneho prietoku čistenia odpadových vôd. Vďaka kontrole hladiny odpadovej vody tlakovou sondou dochádza k prepínaniu dvoch fáz čistenia. Najnovšie patentové riešenie predstavuje ČOV typu SBR (Sequencing Batch Reactor) s vyrovnávacou nádržou na prítoku.

3. Jediná na európskom trhu ponúka vstavaný pieskový filter
Vďaka vstavanému pieskovému filtru sa na odtoku garantuje účinnosť až 98 %. Vyčistená voda je vhodná na zalievanie a ďalšie využitie.

4. Disponuje vyberateľnou technológiou
Vnútorná technológia sa dá bez problémov vytiahnuť, vyčistiť či vymeniť a potom znovu vložiť a zasunúť do príslušných úchytov. Zelené veko a štvorcový tvar dokonale zapadajú do konceptu záhrady.

5. Reálne minimalizuje nároky na obsluhu
Maximálne uľahčená údržba sa opiera o princíp patentu. Vďaka nemu sa v aktivačnej nádrži automaticky udržiava stála koncentrácia aktivovaného kalu a obsluha ČOV len odčerpá prebytočný kal zo samostatného zásobníka – približne raz za tri mesiace.

6. Súčasťou ČOV je zásobník na vyčistenú vodu
Ak sa vyčistenú vodu chystáte používať na koreňové zalievanie, stačí ju na odtoku z čistiarne zachytiť do ľubovoľnej žumpy alebo zásobníka, ktorý môže byť súčasťou čistiarne. Na kvapkové zalievanie je vhodné použiť vodu dočistenú na čistiarni so vstavaným pieskovým filtrom.

7. Má originálne zariadenia na kontrolu a riadenie prevádzky
Hladina odpadovej vody sa meria tlakovou sondou a podľa množstva odpadovej vody sa optimalizuje proces čistenia. Unikátne technické riešenie riadenia počítačovou jednotkou znižuje nároky na obsluhu v porovnaní s bežnými čistiarňami až o 80 %.

8. Umožní minimálne trojmesačnú rekreačnú prevádzku
Čistiareň možno udržiavať bez prítoku splaškov minimálne tri mesiace.

9. Dostala mnoho ocenení
Za viac ako 15 rokov svojej existencie dostala na výstavách mnoho ocenení, ktoré dosvedčujú jej výnimočnú kvalitu.


Hľadáte domovú čistiareň, o ktorú sa nebudete musieť starať?

1315925
PRENAK spol. s r.o.

​​

Ktorý typ si vybrať?

Modely sa odlišujú podľa hĺbky prítoku a úrovne riadenia.
V ponuke sú typy s hĺbkou prítoku 0,3 – 0,7 m a 0,3 – 1,3 m pod terénom. ČOV sa dodávajú bez zabudovanej prítokovej rúrky, ktorá sa osadí až pri montáži. Ak ju nevykonáva odborná firma, možno si objednať variant so zabudovanou rúrkou. Odtok je vždy súčasťou výrobku.

Všetky ČOV obsahujú kompletnú technológiu riadenú počítačom s programom, ktorý na základe trvalo meraného množstva odpadových vôd optimalizuje proces čistenia.

Rad TOPAS Automatic pracuje kontinuálnym spôsobom čistenia so vsadenou usadzovacou nádržou so stálym odtokom vyčistenej vody. Jednoduchý systém sa hodí do najmenších domových ČOV.

Rad TOPAS R, TOPAS S pracuje diskontinuálnym spôsobom čistenia SBR (postupné dávkovanie biologicky znečistených vôd do aktivačného reaktora). Riadiaci program presne reaguje na zmenu výšky hladiny v jednotlivých komorách a určuje fázu čistiaceho procesu.

 

Ďalšie podrobnosti a informácie sa dozviete na stránke www.prenak.sk.
 

PRENAK spol. s r.o.
Nová 12, 921 01 Piešťany
tel/fax: 033 7743458, mobil: 0905 255459
e-mail: prenakpal@stonline.sk , prenak@prenak.sk
www.prenak.sk

Kategória: Technológie
Tagy: cisticka prenak topas vody
Zdieľať článok