České a slovenské energeticky šetrné stavby sa opäť stretnú v súťaži BEFFA

16. 09. 2013 Zdieľať

Česko-slovenská súťaž energeticky, architektonicky a konštrukčne výnimočných stavieb Building Efficiency Awards 2014 (BEFFA) odštartovala 12. septembra svoj druhý ročník. Oproti minulému roku pribudli dve nové súťažné kategórie a súťaž podporia odborné konferencie a semináre prepojené témami energetickej efektivity. Nové ekologicky šetrné stavby z posledných dvoch rokov je možné prihlasovať až do 31. mája 2014.

Súťažné kategórie rodinných a bytových domov, nebytových budov, rekonštrukcií, drevostavieb a študentských projektov doplnia v druhom ročníku BEFFA kategórie revitalizácie panelových domov a cena generálneho partnera súťaže skupiny Saint-Gobain za multikomfortný dom.

„V rámci rekonštrukcií tvoria revitalizácie panelových domov špecifickú a neprávom opomínanú subkategóriu. Pritom môžu byť veľmi nápadité a z energetického i architektonického pohľadu nadmieru inšpiratívne, ako ukazujú početné príklady zo zahraničia, najmä Nemecka, ale aj u nás. Chceli by sme preto obdobné projekty viac vyzdvihnúť,“ povedal predseda poroty Jiří Hirš, vedúci ústavu TZB z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brne.

V kategórii multikomfortný dom by sme radi ocenili naprieč ostatnými kategóriami také stavby, ktorých autori dokázali nad budovou premýšľať komplexne, predovšetkým s ohľadom na maximálnu kvalitu vnútorného prostredia, používateľskej pohody a ich dennodenného užívania,“ dopĺňa zástupca generálneho partnera v porote Alexander Prizemin zo Saint-Gobain, divízie Isover SK.

V súťaži BEFFA 2014 môžu súťažiť stavby či rekonštrukcie z Českej a Slovenskej republiky dokončené v období od 1. januára 2012 do 31. mája 2014. Pre študentské projekty podmienka ich realizácie neplatí.  Prihlásiť stavbu či projekt môže ako ich autor, investor či realizačná firma, tak aj ich vlastník či používateľ. Hodnotenie prihlásených projektov prebieha v dvoch kolách – regionálnom a medzinárodnom. Tri najlepšie stavby z každej kategórie v jednotlivých regiónoch ČR a SR postupujú do česko-slovenského finále, v ktorom budú súperiť o víťazstvo vo svojich kategóriách. Kategórie drevostavba a multikomfortný dom sú prierezové a budú súťažiť len v česko-slovenskom finále. Výsledky BEFFA 2014 vyhlási porota v novembri budúceho roku.


beffa_bratislava_rek_bd_sancova

beffa_bratislava_rek_bd_sancova

Druhý ročník Building Efficiency Awards novo sprevádza päť väčších odborných konferencií v Česku a na Slovensku prepojených témou energetickej úspornosti a cyklus obdobne zameraných regionálnych seminárov. Prvou odbornou akciou je konferencia Smart Cities venovaná chytrému urbanistickému a energetickému riešeniu miest, ktorá sa uskutoční už 24. októbra v Gröbove vile v Prahe a jej hlavným partnerom je spoločnosť E.ON. 

Cieľom súťaže Building Efficiency Awards je zviditeľniť súčasné české a slovenské stavby, ktoré skĺbia energeticky úsporné a architektonicky zaujímavé riešenia, porovnať ich úroveň v oboch krajinách a v neposlednom rade tiež podporiť energeticky úspornú výstavbu obecne.

Súťaži BEFFA 2014 udelili záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostredí ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Slovenská komora stavebných inžinierov. Odborne ju zaštiťujú Vysoké učení technické v Brne, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Liberci a Technická univerzita vo Zvolene. Mediálnym partnerom je vydavateľstvo Jaga Media a časopis Stavitel. Generálnym partnerom súťaže je skupina Saint-Gobain, najmä jej divízie Isover, Rigips a Weber. 

Viac informácií na webovej stránke súťaže: www.beffa.eu

Kontakt pre médiá:
SR
Juraj Redeky
PR manažér BEFFA
mobil: ++421-911 478 280
mail: juraj.redeky@dataconsult.cz  

ČR
Ondrej Klein
PR manažér BEFFA
mobil: ++420-774 156 477
mail: klein@beffa.eu

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Zdieľať článok