Novinky medzi kozubovými vložkami firmy Romotop

Novinky medzi kozubovými vložkami firmy Romotop

30. 09. 2014 Zdieľať

V dnešnej dobe sú pri vykurovacích zariadeniach veľmi dôležité dva aspekty – ekonomická náročnosť prevádzky a ekológia spaľovania. Obe sa premietli do všetkých nových kozubových vložiek českej firmy Romotop. Posúďte sami!

Prvou novinkou medzi kozubovými vložkami je teplovzdušná vložka KV DYNAMIC 2G 44.55.01. Má ešte aj svoje dvojča KV DYNAMIC B2G 44.55.01, ktoré ponúka zákazníkovi stále obľúbenejší variant so zadným prikladaním. Aby vyžarované teplo neunikalo zo spaľovacej komory viac, než potrebujeme, sú dvierka vybavené dvojsklom s dizajnovou potlačou. 


Novinky medzi kozubovými vložkami firmy Romotop

1424103
ROMOTOP spol. s r.o.


Novinky medzi kozubovými vložkami firmy Romotop

1424105
ROMOTOP spol. s r.o.

Aby sa dosiahla čo najväčšia životnosť, je kozubová vložka vyrobená zo špeciálneho oceľového plechu, z CORTENU, ktorý vďaka svojej štruktúre odoláva i tým najnepriaznivejším vplyvom. Vložku je možné použiť ako pri konvekčnej i akumulačnej prevádzke, firma Romotop odporúča využiť pritom akumulačné prstence Romotop s názvom Mammoth. Vo svojej kategórii dosahuje kozubová vložka Dynamic 2G špičkové parametre, čo dokazujú aj tieto hodnoty: účinnosť 85 %, spotreba dreva 2,2 kg/h, dosiahnutý regulovateľný výkon 5 – 10 kW. 


Novinky medzi kozubovými vložkami firmy Romotop

1424115
ROMOTOP spol. s r.o.

Ďalšou novinkou je ucelený rad kozubových vložiek pod názvom KV 6.6.3 C, L, R.

V prípade KV 6.6.3 C už označenie napovedá, že ide o vložku so zasklením z troch strán. Výrazným lákadlom môže byť pre zákazníka cena, ktorá je pri vložke v takomto vyhotovení viac ako priaznivá. KV 6.6.3 L, R má zasklenú len prednú a jednu z bočných stien. Aj tieto vložky je možné využiť pri konvekčnom alebo akumulačnom režime. Ich parametre sú pre používateľov veľmi zaujímavé, keďže ide o nasledujúce menovité hodnoty: účinnosť 83 %, výkon regulovateľný v rozsahu 6 – 14 kW a spotreba dreva 3,4 kg/h.


Novinky medzi kozubovými vložkami firmy Romotop

1424107
ROMOTOP spol. s r.o.


Novinky medzi kozubovými vložkami firmy Romotop

1424109
ROMOTOP spol. s r.o.


Novinky medzi kozubovými vložkami firmy Romotop

1424111
ROMOTOP spol. s r.o.

Pri všetkých nových teplovzdušných vložkách je samozrejmosťou použitie unikátneho systému odvádzania spalín pod názvom Double spin, ktorý firma Romotop vyvinula na dosiahnutie maximálnej ekologickosti a čistoty spaľovania. 

Poslednou novinkou sú teplovodné kozubové vložky RIO W a RIANO W. Obe sú vybavené priemyselne chráneným systémom Triple Pass, taktiež vyvinutým firmou Romotop. Ide o trojitý prechod spalín. Tým dokáže systém teplovodnému výmenníku odobrať výrazne väčšie množstvo tepla vzniknutého pri spaľovaní dreva, čím sa účinnosť vložky zvýši až o 10 %.


Novinky medzi kozubovými vložkami firmy Romotop

1424113
ROMOTOP spol. s r.o.


Novinky medzi kozubovými vložkami firmy Romotop

1424101
ROMOTOP spol. s r.o.

Hlavnou devízou modelov RIO W a RIANO W je veľkosť spaľovacej komory. Keďže je komora situovaná na ležato, je možné priložiť až polmetrové poleno. Iste neujdú vašej pozornosti ani parametre týchto vložiek – menovitý výkon teplovodného výmenníka je 9 kW, účinnosť 83 % a hodinová dávka paliva je 3,7 kg. 

Vo firme Romotop veľmi dbáme na ekológiu spaľovania, preto všetky naše kozubové vložky spĺňajú najprísnejšie požiadavky európskych noriem vrátane slovenského zákona o ovzduší.

www.romotop.cz

Kategória: Energia
Tagy: kozubové vložky kozuby
Zdieľať článok