5 rád čo by ste mali vedieť pri výbere pozemku

15. 10. 2013
Zdieľať

Základom kvalitného bývania v rodinnom dome je dobrý pozemok. Ide o dlhodobú a finančne náročnú investíciu, preto jeho výberu venujte obzvlášť veľkú pozornosť.

1 Kľúčovým faktorom je lokalita

Kvalitu, ale aj cenu pozemku ovplyvňuje v prvom rade lokalita. Je dobré vopred sa rozhodnúť, či chcete stavať na vidieku, alebo v meste, a súčasne si určiť aj takzvanú širšiu lokalitu – váš dom by mal napríklad stáť na vidieku vo vzdialenosti 15 km od krajského mesta. Samozrejme, treba počítať s tým, že pozemky vo väčších mestách sú drahšie ako na vidieku. Dôležité je aj to, či sa pozemok nachádza v už existujúcej zástavbe, alebo v novovznikajúcej štvrti.

Dobrý developer?

Ako spoznať dobrého developera? Dobrý developer má zodpovedne pristupovať aj k zlepšovaniu životného prostredia v celej lokalite, či už vybudovaním detského ihriska, rekonštrukciou chodníka, alebo vybudovaním komunitných susedských záhrad. 

2 Veľkosť, tvar a orientácia

Dôležitým atribútom je tiež veľkosť pozemku, jeho atraktivitu ovplyvňuje aj vhodný tvar s dostatočnou šírkou a dĺžkou a jeho dobrá orientácia. Najpredávanejšie stavebné pozemky majú výmeru do 600 m2 s optimálnym tvarom štvorca alebo obdĺžnika pri minimálnej šírke 17 m. Čo sa týka orientácie pozemku, najvhodnejšie je, ak je prístupová komunikácia napojená zo severnej strany, čo umožňuje optimálne južné naslnenie väčšiny obytných miestností, kde budete počas dňa tráviť najviac času. Preto je vhodné umiestniť zo severnej strany miestnosti, ktoré nie sú náročné na preslnenie (vstup do domu, garáž alebo technickú miestnosť).


5 rád čo by ste mali vedieť pri výbere pozemku

5 rád čo by ste mali vedieť pri výbere pozemku
thinkstock.com

3 Inžinierske siete  

Či už uprednostníte pokoj na vidieku, alebo ruch mesta, pozemok by mal mať dobré napojenie na inžinierske siete – prípojka vody, kanalizácie, plynu a elektriny. Najvhodnejšie je nájsť si pozemok s už potiahnutými inžinierskymi sieťami. Ak ho kupujete v existujúcej zástavbe, môžu vzniknúť problémy s napojením na inžinierske siete pre nedostatočnú kapacitu alebo preťaženosť rozvodov. Je preto dôležité, aby bolo možné na pozemku vybudovať minimálne prípojku elektriny a vody. Ak kupujete pozemok od developera, je vhodné kúpiť ho v novovznikajúcej lokalite so skolaudovanými inžinierskymi sieťami.   

Náročná úloha 

Vybrať vhodný stavebný pozemok je mimoriadne náročné. Každý má určité preferencie, napríklad čo sa týka umiestnenia pozemku v meste, v jeho okrajovej štvrti alebo na vidieku. Existujú však všeobecné kritériá, ktoré by mal kvalitný pozemok spĺňať. Kúpa pozemku je väčšinou investícia na celý život. Investor by si preto mal pri kúpe všímať hlavné atribúty pozemku, ktoré ovplyvňujú jeho kvalitu, a to je lokalita, vybavenosť inžinierskymi sieťami, dopravná dostupnosť, dostatok zelene a občianska vybavenosť.

Ľubica Husárová, spoločnosť Mladé Čunovo


5 rád čo by ste mali vedieť pri výbere pozemku

5 rád čo by ste mali vedieť pri výbere pozemku
thinkstock.com

4 Prístupová komunikácia

Ak kupujete pozemok v novovznikajúcej lokalite od developera, je vhodné, ak má vybudovanú už aj prístupovú cestu. Často sa však stáva, že majiteľ pozemku už býva v postavenom dome a cesta, za ktorú zaplatil, nie je ešte vybudovaná. Pri kúpe pozemku však môže nastať situácia, že prístup k nemu bude viesť cez súkromnú parcelu a nie verejnú komunikáciu, ako je bežné. V taktom prípade si zistite, kto je jej vlastníkom a ako je takýto prístup na pozemok právne ošetrený. Vlastníci pozemkov, na ktoré sa možno dostať len z prístupovej parcely, sú zvyčajne spoluvlastníkmi tejto parcely. Ďalším možným riešením je zaťaženie parcely vecným bremenom, v rámci ktorého má majiteľ prechodovej parcely povinnosť umožniť prístup na ostatné pozemky.

čo nesmiete

Pri výbere pozemku nezabúdajte na to, že aktuálne platná legislatíva neumožňuje zastavať celú plochu pozemku. Myslite aj na minimálnu odstupovú vzdialenosť dvoch susedných objektov – vzdialenosť medzi dvomi rodinnými domami nesmie byť menšia ako 7 m. Súčasne platí, že vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m a vzdialenosť domu od cestnej komunikácie musí byť minimálne 3 m. V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak na žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností.


5 rád čo by ste mali vedieť pri výbere pozemku

5 rád čo by ste mali vedieť pri výbere pozemku
thinkstock.com

5 Dopravná dostupnosť a občianska vybavenosť

Dôležitým kritériom pri výbere pozemku je aj dopravná dostupnosť, teda napojenie na hlavné cesty, respektíve diaľnicu, železničnú a mestskú dopravu. Je kľúčová najmä pre tých, ktorí budú denne dochádzať za prácou alebo do školy. Ideálne je, ak je v jeho blízkosti vybudovaná komplexná občianska vybavenosť (obchod, škôlka, škola, úrady, ambulancie) alebo má aspoň vybudovaný dobrý prístup na mestskú hromadnú dopravu. Okolie by malo poskytovať priestor na voľný čas, kultúru, šport, ako aj detské ihrisko uprostred zelene.

Ako zistiť kvalitu?

V súčasnosti sa najviac pozemkov predáva v novovznikajúcich lokalitách. Kvalitu takýchto pozemkov vám prezradí aj fakt, koľko percent pozemkov je už predaných, respektíve, ako dlho sa predávajú. Ak plánujete kúpu pozemku od developera, nie od súkromnej osoby, je dobré prezrieť si úspešnosť jeho už zrealizovaných projektov.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: domu pozemku výber
Zdieľať článok

Diskusia