Domácnosť na úver?: A prečo nie?

26. 09. 2006
Zdieľať

Žiť na sekeru je in. Podľa prieskumov splátkový predaj zaznamenal v ostatných rokoch dynamický rast a tento trend naďalej pokračuje. Takmer 80 percent domácností financuje svoje nákupy týmto spôsobom, a to nielen v období pred sviatkami, ale počas celého roka. Nakupovanie na splátky teda nie je sezónnou záležitosťou.

Čoraz viac ľudí si požičiava financie na bežnú spotrebu, či už ide o splátkový predaj, alebo bežné spotrebiteľské bankové úvery. Obidva spôsoby sú dôkazom, ktorý potvrdzuje zrýchľujúce sa tempo zadlžovania slovenského obyvateľstva. Nie každý si môže dovoliť kúpiť napríklad novú chladničku za niekoľko tisíc korún, oveľa jednoduchším riešením, ktoré navyše priveľmi nezaťažuje rodinný rozpočet, je nakupovať na splátky. S minimom dokladov a doslova v priebehu niekoľkých minút už môžete byť vlastníkom vybratého tovaru.

Pre koho a ako?


Domácnosť na úver?: A prečo nie?

64920

Ak ste občanom Slovenskej republiky a dosiahli ste vek 18 rokov, môžete využiť možnosti splátkových spoločností. Samozrejme, dôležité je, aby ste mali pravidelný finančný príjem, z ktorého budete môcť splácať mesačné splátky. Podmienky získania úveru sa v jednotlivých spoločnostiach líšia, ale v podstate všetky majú jednu podmienku spoločnú – zákazník musí byť plnoletým občanom Slovenskej republiky. Aby ste získali spotrebiteľský úver, musíte predložiť (minimálne) dva doklady totožnosti. Jedným z nich je platný občiansky preukaz, druhým dokladom môže byť napríklad vodičský preukaz, rodný list, cestovný pas, zbrojný preukaz, výpis z banky, potvrdenie o zaplatení faktúry, elektriny a pod. Jeden z dokladov musí potvrdzovať vašu adresu.

Na nákup tovaru do určitej hodnoty (v Home Credit Slovakia je to napríklad 20000 slovenských korún) potrebujete väčšinou len dva doklady, v ostatných prípadoch sú požiadavky rozsiahlejšie. Splátková spoločnosť môže od vás požadovať aj potvrdenie zamestnávateľa o vašom príjme, ktoré by nemalo byť staršie ako mesiac, prípadne aj potvrdenie o príjme manžela/manželky (táto podmienka platí napríklad pri nákupe tovaru nad 80000 Sk v Quatre). Pre živnostníka sa pod potvrdením o výške príjmu rozumie kópia daňového priznania, pre dôchodcu zase potvrdenie o poberaní dôchodku.


Domácnosť na úver?: A prečo nie?

64922

Môže sa stať…

Ak si napríklad v máji zoberiete tovar v určitej hodnote na splátky a v septembri by ste si chceli takým spôsobom kúpiť ďalší, splátková spoločnosť vám môže odmietnuť poskytnúť úver, a to aj za predpokladu, že chcete vložiť napríklad vyššiu akontáciu alebo máte dostatočne vysoký príjem. V takom prípade vás môže nemilo prekvapiť zamietavé vyjadrenie pracovníkov danej spoločnosti, navyše ak namiesto zdôvodnenia, prečo vám úver neposkytli, nájdete v príslušnej kolónke len veľké X. Nuž čo, teória je teória, a prax je prax. Rátajte s tým, že spoločnosť musí získať istú dôveru v zákazníka, a to hneď dvakrát. Najprv keď si overuje výšku vášho mesačného príjmu a vašu schopnosť splácať úver a druhýkrát na základe pravidelných mesačných splátok bez omeškania minimálne počas šiestich mesiacov.

Ak si vzorne a zodpovedne plníte svoje finančné záväzky voči danej spoločnosti, môže po uplynutí niekoľkých mesiacov prísť na vašu adresu obálka s kartou plnou výhod. Každá spoločnosť ju nazýva inak (napríklad strieborná karta Home Credit alebo Quatro karta). Ak ste sa stali držiteľom tejto plochej plastovej vecičky, vedzte, že ste si získali dôveru splátkovej spoločnosti. A ak vás zaradia medzi bonitných zákazníkov, môžete nakúpiť tovar do výšky, ktorá presahuje hornú úverovú hranicu platnú pre bežných spotrebiteľov.

Samozrejme, okrem sietí predajní, v ktorých môžete využiť vašu kartu výhod, máte možnosť nakúpiť tovar s nulovou akontáciou. Nákupné úverové karty predstavujú v istom smere zjednodušenie – môžete nakupovať už po predložení danej karty a platného občianskeho preukazu. Na tieto karty sa vzťahu rozličné výhody a zľavy, ktoré môžete v priebehu roka využiť podľa vlastných potrieb, zvyčajne je vedenie karty bez poplatkov.

Od… do…

Ak sa rozhodnete pre kúpu tovaru na splátky, jeho minimálna hodnota by mala byť 3000 slovenských korún. Horná úverová hranica nie je rovnaká, každá splátková spoločnosť ju má inú, niektoré dokonca neobmedzenú. Rovnako je to aj s lehotou splácania. Zatiaľ čo jedna spoločnosť sa pohybuje v rozmedzí od 6 do 36 mesiacov, ďalšia vám úver rozloží aj na päť rokov.


Domácnosť na úver?: A prečo nie?

64919

Splátkové spoločnosti najmä v období posledného štvrťroka prichádzajú s ponukou nulového navýšenia alebo s možnosťou odkladu splátok (napríklad aj o dva mesiace). V takom prípade nemusíte pri nákupe zaplatiť nič a tovar začať splácať o stanovený čas neskôr. Pri dlhodobých úveroch s nízkou akontáciou rátajte s vyššími úrokmi, naopak, pri jednoročných úveroch preplatíte skutočnú cenu tovaru len minimálne. Vybraté druhy komodít môžete v niektorých spoločnostiach (nie však vo všetkých predajných sieťach, ich zoznam nájdete na internetových stránkach) splácať bez navýšenia, najmä ak ste držiteľom karty výhod, v iných je podmienkou zložiť od desať do päťdesiat percent potrebnej hotovosti. Jednoznačnou výhodu nákupu na splátky je možnosť zvoliť si výšku mesačných splátok, aby čo najviac vyhovovali vášmu rodinnému rozpočtu. Okrem toho si určujete aj dĺžku splácania.

Poistenie? Áno

Keby som sa stovky ľudí spýtala, kto má rád neistotu, asi by som sa nedočkala kladnej odpovede. Môže sa stať, že na určitý budete bez práce alebo budete dlhodobo práceneschopní, a vtedy môže nastať problém so splácaním dohodnutých mesačných splátok. K týmto situáciám môže, ale nemusí dôjsť. Možno im však predchádzať – a to poistením tovaru počas obdobia splácania. Túto možnosť ponúka väčšina splátkových spoločností. Výhodou je, ak je tovar poistený priamo u predajcu.

Banky verzus splátkové spoločnosti

Konkurentmi pre splátkové spoločnosti sa v ostatnom období stali banky so svojou ponukou pôžičiek pre širokú verejnosť – okrem bežných spotrebiteľských úverov (účelových alebo bezúčelových) môžete využívať kreditné karty či tzv. kontokorentné úvery (čiže povolené prečerpanie bežného účtu). Bezúčelové spotrebiteľské úvery, ktoré bankové subjekty ponúkajú, majú oproti nákupu na splátky výhodu v tom, že netreba dokladovať účel použitia. Pri takej pôžičke môžete pokojne zabudnúť na pokladničné bločky či faktúry, rátajte však s vyšším úročením. Schválenie nižšej sumy spotrebného úveru môže v banke trvať len niekoľko minút. Predpokladom kladnej odpovede na vašu žiadosť je, ak máte v banke vedený účet, na ktorý vám pravidelne chodí mesačná výplata. Na základe toho, koľko zarábate, vie banka odhadnúť, či budete schopní splácať požadovaný úver.


Domácnosť na úver?: A prečo nie?

64921

Pri porovnaní bežných spotrebiteľských bankových úverov s kartami výhod jednotlivých splátkových spoločností sú z hľadiska výšky úroku výhodnejšie bankové produkty. Napríklad úročenie bankových kreditiek (alebo spotrebných úverov) sa pohybuje pod 19 percentami ročne, v prípade revolvingových kariet ponúkaných splátkovými spoločnosťami sa úrokové sadzby pohybujú v mierne vyšších sférach. Pre obidva druhy produktov – čiže pre kreditné bankové karty aj revolvingové karty, ktoré ponúkajú splátkové spoločnosti – však platí, že sa oplatia len v prípade, že slúžia na krátkodobé financovanie vašich potrieb.

Zatiaľ čo banky si musia počkať na klienta, kým príde sám, splátkové spoločnosti sú de facto prítomné priamo v obchodoch, s ktorými majú uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Z časového hľadiska má nákup na splátky mierny predstih pred bankovými pôžičkami. No vývoj na finančnom trhu potvrdzuje, že aj táto situácia sa pomaly zmení – väčšina bánk v ostatnom čase pristúpila k skráteniu čakacej lehoty pri vybavovaní pôžičky a minimalizovali dokladovanie, čím sa má docieliť väčšia efektívnosť a flexibilita.

Ak sa rozhodujete medzi nákupom na splátky a pôžičkou z banky, porovnajte si navzájom jednotlivé ponuky. Na to vám bude stačiť, ak budete poznať výšku mesačnej splátky a úroku. Pri dlhodobom (viacročnom) splácaní úveru sa úroky v splátkových spoločnostiach môžu rovnať tým bankovým, ale krátkodobé pôžičky bývajú v tomto prípade oveľa drahšie.


Kto vám predá tovar na splátky?

Na Slovensku rozlišujeme:
a) úverové spoločnosti, patria sem Cetelem Slovensko, Home Credit Slovakia, GE Capital Multiservis;
b) lízingové spoločnosti, ako sú UniKomfort, Quatro, TatraCredit.
A aký je medzi nimi rozdiel? Pri nákupe v úverovej spoločnosti sa stávate vlastníkom vybratého tovaru hneď po jeho prebratí, naopak, pri lízingovej forme financovania sa až po splatení splátok stávate majiteľom (v praxi to znamená, že ak by došlo k situácii, keď nebudete môcť platiť alebo sa omeškáte so splátkami, môže vám daná spoločnosť tovar odobrať).

Ponuka je široká

Na rozdiel od minulých rokov, keď sa nákup na splátky obmedzoval len na určité tovary, v súčasnosti sa ponuka značne rozšírila. V rebríčku najpredávanejších komodít sú na prvom mieste čierna a biela technika. Tie tvoria viac ako polovicu predaja na splátky. Za nimi sú v tesnom závese domáce potreby, nábytok a výpočtová technika. Samozrejme, výnimkou nie sú ani fotoaparáty, videokamery a športové či záhradnícke potreby. A keďže potreby zákazníkov sa zameriavajú najmä na uspokojenie požiadaviek na bývanie, pristúpili splátkové spoločnosti k väčšej flexibilite ponúkaných tovarov. Preto v súčasnosti môžete využiť splátkový predaj na nákup rozličného stavebného materiálu – obkladov, dlažby, vodovodných batérií, sanity, dvier, okien či iného tovaru potrebného pri stavbe alebo rekonštrukcii domu a bytu. Prostredníctvom spotrebiteľského či revolvingového úveru môžete prefinancovať aj dovolenku – časť sumy zaplatíte priamo v cestovnej kancelárii a počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov budete splácať úver (dĺžka obdobia splatnosti závisí od vašich finančných možností).


Malý nákupný slovníček

Akontácia – inými slovami nultá splátka, ktorá predstavuje sumu, ktorú zaplatíte pri prevzatí tovaru. Zvyčajne sa uvádza v percentách. Jej súčasťou môže byť aj navýšenie.

Koeficient navýšenia – ide o rozdiel medzi predajnou cenou a cenou po splatení akontácie a splátok. Nemýľte si ho však s úrokovou sadzbou.

Revolvingový úver – ide o spotrebiteľský úver, ktorý máte nastavený na určitú sumu a z ktorého môžete opakovane čerpať. Zvyčajne býva úročený vyšším percentom.

Úprava splátkového kalendára – je vhodná, keď si nemôžete z nejakého dôvodu platiť splátky v dohodnutej výške, preto si v zmluve všimnite, či daná spoločnosť umožňuje rozložiť splátky v priebehu splácania na dlhšie obdobie, ako ste sa pôvodne dohodli, a aké je percento navýšenia. To isté platí aj v opačnom prípade, ak sa rozhodnete zaplatiť úver predčasne.

Záruka rovnakej výšky splátok – pri nákupe na splátky si overte, či si spoločnosť v zmluve nevyčlenila právo na zmenu splátok podľa stavu inflácie. Požadujte pevnú splátku, ktorá sa nebude v priebehu splácania meniť, je výhodnejšia.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financie financovanie splátky úver
Zdieľať článok

Diskusia