Kedy sa platí daň z predaja nehnuteľnosti?

04. 04. 2018 Zdieľať

Vaša otázka: „Predal som začiatkom tohto roka byt, ktorý som vlastnil 6 rokov, za sumu 75 000 € a zároveň som si kúpil nový byt za 110 000 €. Musím zaplatiť daň z predaja? Ak áno, v akej výške?“ O odpoveď sme požiadali špecialistku na reality zo spoločnosti Broker Consulting.

To, či príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zdaneniu, závisí od posúdenia podmienok na jeho oslobodenie podľa zákona o dani z príjmov. Predávajúci je povinný podať daňové priznanie v roku 2019 vtedy, ak jeho príjem z predaja za zdaňovacie obdobie 2017 presiahne sumu 1 901,67 €.  Keďže ste však vlastníkom nehnuteľnosti už viac ako 5 rokov, vzťahuje sa na vás oslobodenie od platenia dane z príjmu z jej predaja. Ak by ste byt vlastnili len 4 roky, museli by ste do 31. 3. 2019 podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Lehota sa počíta od dátumu vkladu do katastra nehnuteľností. V daňovom priznaní musíte uviesť všetky príjmy, nielen príjmy z predaja nehnuteľnosti, a rovnako aj výdavky. Základ dane je teda tvorený zdaniteľným príjmom zníženým o výdavky. Nemôžete však spočítať príjem za predaj nehnuteľnosti a odpočítať výdavky za kúpu druhej. Medzi výdavky je možné započítať finančné prostriedky použité na rekonštrukciu, opravu a údržbu, prípadne ďalšie preukázateľne zaplatené výdavky súvisiace s predajom nehnuteľnosti, ku ktorým je potrebné mať doklady a faktúry. Sadzba dane z príjmov je 19 % zo základu dane do výšky 35 022,31 €, nad túto sumu je to 25 %. Následne je potrebné zaplatiť aj zdravotné poistenie vo výške 14 % z príjmu. Presnú sumu vypočíta zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania.

S kúpou a predajom nehnuteľnosti je spojená aj daň z nehnuteľnosti. Ak ste nehnuteľnosť predali, ste povinní túto skutočnosť oznámiť správcovi dane, a to do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kataster povolil vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Kupujúci je povinný prihlásiť sa k dani z nehnuteľnosti u príslušného správcu dane najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. 

Pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti je výhodné využiť služby renomovanej realitnej kancelárie s plnohodnotným právnym servisom a poradenstvom, ktorá vám poskytne všetky dôležité informácie.

Pri predaji nehnuteľnosti sú dva typy daňových povinností.

Vo vzťahu k štátu – daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, vo vzťahu k mestu – daň z nehnuteľnosti.


JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka realitných služieb Broker Consulting, a. s. info@bcas.sk

JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka realitných služieb Broker Consulting, a. s. info@bcas.sk
Broker Consulting

Potrebujete poradiť v otázkach kúpy alebo predaja nehnuteľnosti, stavby domu, výberu
materiálov alebo technológií?

Napíšte nám na poradime@jaga.sk

PRIPRAVILA ERIKA KUHNOVÁ
FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

ZDROJ: PR článok spoločnosti Broker Consulting, a. s.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Zdieľať článok