Zdroj: iStock

Prenajímate alebo ste nájomníkom nehnuteľnosti? Pozor na poistenie

11. 07. 2022 Zdieľať

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti, pravdepodobne ju máte poistenú. Ako sa však ukázalo po nedávnych živelných katastrofách spôsobených počasím, mnoho Slovákov má poistky uzavreté pred rokmi a ich výška nezodpovedá súčasným cenám nehnuteľností. A poistenie zodpovednosti za škodu tretím stranám zvyčajne úplne chýba.

Povedzme si to na rovinu, poistné nikto neplatí rád. Keď však príde na lámanie chleba, teda v momente, keď vznikne škoda, tešíme sa, ak ju môžeme pokryť práve z poistenia. Poistenie nehnuteľného majetku je dnes bežným štandardom a bez neho sa nedá kúpiť ani nehnuteľnosť financovaná hypotékou alebo úverom. „Majetkové poistenie nehnuteľnosti kryje škody na nehnuteľnosti spôsobené poistným rizikom, ako je napríklad požiar, živel, voda z vodovodných zariadení,“ hovorí Milan Holinďák, riaditeľ produktového manažmentu PREMIUM IC.

Častejšie vznikajú iné škody

Podľa štatistík poisťovní však oveľa častejšie vznikajú v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti iné škody. Na dennom poriadku sú hlásenia o vytopení susedov práčkou alebo umývačkou riadu, časté sú problémy s podlahovým kúrením, škody spôsobené domácimi zvieratami a iné škody, ktoré sa netýkajú len majetku, ale aj zdravia. Stačí, že si niekto vytkne členok na zľadovatenom chodníku patriacemu k nehnuteľnosti. „Tieto udalosti majetkové poistenie nehnuteľnosti nekryje. Rieši ich poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti alebo prevádzky domácnosti, na ktoré mnoho ľudí zabúda,“ pokračuje M. Holinďák.

Chráňte svoje peniaze

Odborník na poistenie odporúča mať dobré poistenie, ktoré nie je drahé, ale kryje dôsledky nepríjemností, ktoré sa môžu v dome či byte vyskytnúť hocikedy, a to ľuďom, ktorí nehnuteľnosť prenajímajú, ale aj tým, ktorí sú v prenájme. „Najmä pri prenajímaní nehnuteľnosti má poistenie zodpovednosti veľký význam, keďže vlastník nehnuteľnosti zodpovedá
za škody vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré vzniknú tretím osobám – teda aj nájomníkovi – na zdraví alebo na majetku vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku,“
vysvetľuje
expert z neživotnej poisťovne PREMIUM IC.

Nájomník môže tiež spôsobiť škody v nehnuteľnosti, ktorú využíva, a to buď jej majiteľovi, alebo takzvaným tretím osobám, teda iným osobám ako sú vlastníci nehnuteľnosti, ale aj susedom, prípadne návšteve. „Pri uzatváraní takéhoto poistenia odporúčam overiť si, kto sa v poistných podmienkach považuje za tretiu osobu, pretože v tom sa produkty jednotlivých poisťovní líšia.“

Ruka s kľúčom pred obytným domom

Zdroj: iStock

Podnikanie v prenajatých priestoroch

Dobré poistenie je nemenej dôležité aj v prípade, ak v prenajatej nehnuteľnosti podnikáte. Chránite tak nielen seba, svoj majetok, know-how, zamestnancov či citlivé údaje, ale napríklad aj ušlý zisk, ktorý vznikol v súvislosti s prenájmom. „Ak ide o právnickú alebo podnikajúcu fyzickú osobu vykonávajúcu v prenajatej nehnuteľnosti svoju podnikateľskú činnosť, mala by mať uzatvorené poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu s pripoistením škôd na prenajatých nehnuteľnostiach. V tom prípade má pokryté rôzne škody, ktoré sa často šplhajú do niekoľkociferných čísel,“ pokračuje M. Holinďák.

Žena dáva inej žene kľúče

Zdroj: iStock

Na koho tá škoda padne?

Stalo sa, čo nikto nechcel – vznikla škoda na majetku alebo na zdraví. Kto je v prípade, že sa tak stalo v prenajatej nehnuteľnosti, zodpovedný? Jej majiteľ alebo nájomca? Vysvetľuje M. Holinďák: „Prenajímateľ si vždy uplatňuje náhradu spôsobenej škody u nájomníka. Nájomník, ak má uzavreté poistenie a produkt kryje aj škody na prenajatých nehnuteľnostiach, je povinný bezodkladne oznámiť vznik škody svojej poisťovni.“

Premium ic vlajka

Zdroj: iStock

Upozorňuje aj na to, že poisťovňa vždy skúma, akým spôsobom prišlo ku vzniku škody a kto ju spôsobil. Od tejto osoby má právo žiadať vrátenie sumy vyplatenej poškodenému. „Aby som to zhrnul, okrem poistenia majetku je dobré, ak má prenajímateľ poistenie na zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti spôsobenú tretím stranám vrátane nájomcu a nájomník poistenie vrátane poistenia zodpovednosti za škodu, v rámci ktorého sú kryté aj škody spôsobené na prenajatej nehnuteľnosti v súvislosti s jej užívaním,“ uzatvára odborník z PREMIUM IC.

Zdroj: PR článok PREMIUM Insurance Company Limited

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financie poistenie bytu poistenie majetku
Zdieľať článok