17. 05. 2011
Zdieľať

Prvou fázou realizácie pozemnej stavby je sled prác od zakladania stavby, zhotovenia zvislých a vodorovných konštrukcií až po strešné prvky stavby. Dokončením tejto fázy výstavby dostaneme tzv. hrubú stavbu. Firma Leier ako výrobca stavebného materiálu ponúka materiál na celú hrubú stavbu.

— Advertorial spoločnosti LEIER Baustoffe SK, s. r. o. —


Zdroj: LEIER Baustoffe SK, s. r. o.

1009655

Tehla – murovací materiál s tradíciou

Tehla patrí medzi tradičné stavebné materiály používané na Slovensku. Tehla Leiertherm sa vyrába na moderných linkách, garantujúcich vysokú kvalitu tehliarskych produktov. Medzi základné suroviny použité pri výrobe tehál patria tehliarska hlina, ktorá udáva hlavné technické vlastnosti budúceho výrobku, a tzv. ľahčivá, t. j. drevené piliny alebo papierenský kal. Počas výrobného procesu ľahčivo vyhorí a vzniknuté dutiny v črepe zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie vybudovanej z tehál. Všetky komponenty použité na výrobu tehál sú ekologické, bez akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.

Vo výrobnom sortimente sú zahrnuté všetky bežné tehlové formáty určené na obvodové steny so zvýšenými požiadavkami na tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie, na vnútorné nosné konštrukcie s hlavnou požiadavkou na statické vlastnosti muriva, ako aj priečkovkové tvarovky na rozdeľovanie priestoru. Všetky formáty tehál dosahujú vynikajúce vlastnosti a vyhovujú požiadavkám na konštrukcie, ktoré sú z nich postavené. Medzi hlavné prednosti murovacích tvaroviek Leiertherm patria ich tepelnoizolačné vlastnosti, pevnosť a rozmerová i tvarová presnosť.


Tvarovka DSs 37,5/12 N – Neopor Zdroj: LEIER Baustoffe SK, s. r. o.

Tvarovka DSs 37,5/12 N – Neopor Zdroj: LEIER Baustoffe SK, s. r. o.

Durisol – správna voľba pre nízkoenergetické stavby

Pre nízkoenergetické stavby je optimálnym variantom stavebný systém DURISOL. Výnimočné vlastnosti vyplývajú z jeho zloženia. Základnou surovinou na jeho výrobu je prirodzene obnoviteľný zdroj – drevná štiepka (až 90 % objemu), ku ktorej sa pridáva cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty. Budovy z Durisolu sa dajú stavať veľmi rýchlo, za deň možno zhotoviť celé podlažie. Tvarovky sa ukladajú na seba nasucho, pričom ich výplňový betón dômyselne previaže a zároveň zaručí výbornú statiku celej konštrukcie. Ani pri viacpodlažných stavbách nie je potrebný skelet, čo stavebníkovi výrazne zlacňuje stavbu. Pórovitosť povrchu tvaroviek zaručuje vysokú pohltivosť hluku a výplňový betón okrem akumulácie tepla zabezpečuje aj dobrú nepriezvučnosť durisolových stien. Kompletný sortiment ekologických tvaroviek Durisol zahŕňa okrem základných tvaroviek aj univerzálne tvarovky na vytváranie vnútorných a vonkajších rohov, ostenia okien a dverí a vencové tvarovky. Stavebník si môže vyskladať všetky detaily stavby bez vzniku tepelných mostov.

Stavebný systém Durisol v sebe optimálne spája výborné tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti s veľmi dobrou akumuláciou tepla. Jeho technologické zloženie umožňuje bezproblémovú difúziu vodných pár, a tak zabezpečuje zdravú vnútornú klímu a príjemný pocit z bývania.


Komín Leier LSK Zdroj: LEIER Baustoffe SK, s. r. o.

Komín Leier LSK Zdroj: LEIER Baustoffe SK, s. r. o.

Komínový systém Leier

Každá stavba potrebuje dobrý komín. V komínových systémoch LEIER sa uplatňuje kvalitná šamotová komínová vložka odolná proti vysokým prevádzkovým teplotám, vlhkosti i pôsobeniu agresívnych kyselín. Na každý typ paliva je k dispozícii najlepšie riešenie jedno- či dvojprieduchového komína. Komínové systémy LEIER sú prevádzkovo nenáročné, ich montáž je veľmi rýchla a na všetky typy sa vzťahuje 33-ročná záruka. Komínovým systémom LEIER si používateľ volí optimálnu funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť spojenú s najmodernejšou technológiou výroby.

Kompletnú ponuku koncernu LEIER doplnenú prefabrikovanými stropmi, stenami či schodiskami, strešnou krytinou a prvkami záhradnej architektúry nájdete na www.leier.sk.
 

 

 

Infolinka  0850 111 831
www.leier.sk

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia