Zdroj: PROmiprojekt, s. r. o.
17. 05. 2021 Zdieľať

Projekt rodinného domu Laguna 441.

Popis projektu:

Počet osôb: 4

Úžitková plocha:  114,5 m2

Obytná plocha: 76,3 m2

Zastavaná plocha:  195,0 m2

Obstavaný priestor: 685,0 m

Orientácia vstupu: V, JV, J

Projekt rodinného domu Laguna 4410

Zdroj: PROmiprojekt, s. r. o.

Projekt rodinného domu Laguna 4412

Zdroj: PROmiprojekt, s. r. o.

Projekt rodinného domu Laguna 4413

Zdroj: PROmiprojekt, s. r. o.

Projekt rodinného domu Laguna 4414

Zdroj: PROmiprojekt, s. r. o.

Projekt rodinného domu Laguna 4415

Zdroj: PROmiprojekt, s. r. o.

Projekt rodinného domu Laguna 4416

Zdroj: PROmiprojekt, s. r. o.

Projekt rodinného domu Laguna 4417

Zdroj: PROmiprojekt, s. r. o.

Cenník:

Stavba na kľúč:  143 100 €

Stavba svojpomocne: 85 900 €

Cena projektu:  1400 €

Obsah projektu*: I, II, IV

Projekt rodinného domu Laguna 4411

Zdroj: PROmiprojekt, s. r. o.

PROmiprojekt, s. r. o.

Autor: Ing. Milan Vorčák

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava tel.: 0911 152 886
e-mail: promi@promiprojekt.sk

www.promiprojekt.sk

*Obsah projektu:

I. architektonicko-stavebné riešenie (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov, 3 – orientačný rozpočet, 4 – stavebné výkresy (výkopy, pôdorysy, rezy, pohľady, detaily) v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50, 5 – oplotenie)
II. vnútorné inštalácie (6 – vykurovanie, 7 – voda, 8 – kanalizácia, 9 – plyn, 10 – elektroinštalácia)
III. prípojky inžinierskych sietí od uličných rozvodov k domu (11 – voda, 12 – kanalizácia, 13 – elektrina, 14 – plyn)
IV. statika
V. iné (15 – celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav, 16 – rozvinutý uličný pohľad s okótovaním od susedných objektov)

Kategória: Projekty rodinných domov
Tagy: projekty domov rodinný dom
Zdieľať článok