Ako pripraviť strechu na zimu

26. 10. 2018 Zdieľať

Poškodené strechy a zničené odkvapy prekvapia každú zimu mnoho majiteľov, ktorí podcenili ich kontrolu a údržbu v letných mesiacoch. Náprava si potom vyžiada oveľa vyššie investície, než prevencia.

Lindab, popredný svetový výrobca strešných a odkvapových systémov z prvotriednej švédskej ocele, rieši strechy komplexne. Ich nevyhnutnou súčasťou sú aj bezpečnostné prvky striech Lindab Safety. Medzi novinky tohto roku patrí najmä rozšírenie o ďalšie prvky, umožňujúce montáž prakticky na všetky typy striech z bežných materiálov, priaznivejšia cena a okamžitá dostupnosť.

Ochrana pred padajúcim snehom – snehové zábrany

Snehové zábrany sú dôležitou súčasťou strešného systému, ktoré dopomáhajú k bezpečnosti nie len na streche, ale aj pod ňou. Rozumie sa tým ochrana strechy ako aj priľahlého priestoru pred náporom snehu. Sú doporučené a často krát aj predpísané projektom pre strechy so sklonom vyšším než 10°. Pri návrhu snehových zábran je potrebné brať do úvahy sklon strechy, jej dĺžku, tvar a snehové zaťaženie oblasti, kde sa stavba nachádza. Snehové zábrany sú inštalované v jednom alebo viacerých radoch nad sebou podľa dĺžky krokvy a snehového zaťaženia strechy. V ponuke Lindab nájdete viaceré typy snehových zábran, ako napr. rúrkové doskové alebo sedlové
 

Ako pripraviť strechu na zimu

Ako pripraviť strechu na zimu
Lindab


Ako pripraviť strechu na zimu

Ako pripraviť strechu na zimu
Lindab

Strešné lávky 

Strešné lávky slúžia na bezpečný pohyb po streche, napríklad pri vykonávaní údržby alebo čistení (napr. komínov). Strešné lávky a zábradlia môžete vďaka nastaviteľným konzolám umiestniť na strechy v sklonoch 12º – 45º; dajú sa rôzne prepájať a vytvárať aj zložité strešné cesty presne podľa potrieb zákazníka.  
 

Ako pripraviť strechu na zimu

Ako pripraviť strechu na zimu
Lindab


Ako pripraviť strechu na zimu

Ako pripraviť strechu na zimu
Lindab

Stenové rebríky

Pre bezproblémový pohyb po fasáde slúžia stenové rebríky, ktoré zaisťujú prístup na strechu zvonku. Pre stopercentnú spoľahlivosť prístupu na strechu má systém Lindab Safety v ponuke aj istiace body, ochranné koše prípadne kotevné oká.
 

Ako pripraviť strechu na zimu

Ako pripraviť strechu na zimu
Lindab


Ako pripraviť strechu na zimu

Ako pripraviť strechu na zimu
Lindab

 
Najnutnejšie kroky, ktoré by ste pred nástupom zimy mali urobiť:
skontrolujte, či jesenný vietor, padajúce lístie a konáre nenapáchali na streche nejaké škody
vyčistite odkvapy a odkvapové rúry od napadaného lístia, vetvičiek a drobných nečistôt – vďaka nim by sa v odkvapoch mohla držať voda, ktorá by v prípade, že by zmrzla, mohla vďaka svojej váhe a zväčšujúcemu sa objemu, poškodiť odkvap, spoje a odkvapové háky
skontrolujte stav a funkčnosť snehový zachytávačov, alebo strešných lávok pre prípadne revízie komínov. 
 
Kompletnú ponuku bezpečnostných prvkov Lindab nájdete na www.stresnysystem.sk
 
ZDROJ PR článok spoločnosti Lindab a.s.
Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: snehové zábrany stenové rebríky strešné lávky
Zdieľať článok