Zdroj: GAMAT

Ploché strechy – najčastejšie problémy, s ktorými sa môžete pri nich stretnúť

31. 08. 2020 Zdieľať

Ploché strechy už v našich končinách nie sú ničím výnimočným. Vďaka novým materiálom a technológiám sa povera, že často zatekajú vyvracia. Hlavným dôvodom, prečo sa po tomto type strechy siaha sú aj nižšie finančné náklady na jej realizáciu. Na plochú strechu má vplyv veľa faktorov, ktoré môžu byť príčinou jej poškodenia.

Zatekanie

Práve zatekanie je dôvodom, prečo si to s plochou strechou väčšina ľudí rozmyslí. Dôvodom zatekania môže byť

Sklon strechy

Za plochú strechu sa považuje každá strecha ktorá má sklon do 10 stupňov. Aby zrážková voda mohla odtekať musí mať strecha sklon minimálne 2 stupne. Ak máte na streche vodorovné úseky, alebo menší sklon voda neodteká a riziko, že presiakne do miestností je veľké.

plochá strecha

Zdroj: GAMAT

Netesnosť plášťov

Plochá strecha je tvorená z viacerých prestupov – komín, anténa, káblové zväzky, vetráky… Súvislá vrstva strešného plášťa je tu narušená. Ak nie je dobre zaizolovaná voda môže prechádzať týmto miestom do domu.

Na plochú strechu sa lepia asfaltové pásy. Problém môže byť v ich spoji, ktorý ak nie je dobre utesnený dochádza k zatekaniu. Zatekať môže aj v oblasti vtoku zrážkových vôd. Vtoky môžu po čase zhrdzavieť, alebo prestanú tesniť. Výmena chybného vtoku, poriadne utesnenie a oprava hydroizolácie v okolí vtoku predĺžia životnosť plochej strechy a zabránia vzniku väčších škôd..

Ten istý problém môže nastať aj v prípade kedy je ukončenie strešného plášťa na atike urobené dosť nekvalitne, prípadne sa múr naruší a vznikne medzera, cez ktorú sa voda môže dostať do ďalších vrstiev strechy.

plochá strecha

Zdroj: GAMAT

Poškodenie, degradácia materiálu

Problém, ktorý môže spôsobiť zatekanie je aj mechanické poškodenie strešného plášťa, alebo poškodenie plášťa náletovými rastlinami. Z tohto dôvodu je potrebné plochú strechu pravidelne kontrolovať a prípadne nedostatky či chyby čo najskôr odstrániť.

Nie len zrážkové vody majú na plášť strechy negatívny vplyv. UV žiarenie, sneh alebo mráz prispievajú k degradácii strechy. Plochá strecha sa môže poškodiť aj vplyvom vonkajších teplôt. Tepelná rozťažnosť rozdielnych materiálov býva často podceňovaná. Vplyvom vonkajších teplôt (tropické dni, mráz) dochádza k zmene veľkosti materiálov čím sa oslabuje napojenie hydroizolácie. Časom tu vzniknú trhliny, cez ktoré sa zrážková voda dostane do interiéru.

Či máte dobrú strechu a či zrážková voda z nej odteká najlepšie zistíte keď ju po daždi pôjdete skontrolovať. Väčšie mláky môžu znamenať problém. Stojatá voda má na niektoré druhy hydroizolácií zlý vplyv a zároveň môže znižovať trvanlivosť spojov jednotlivých častí krytiny. Ak chcete predísť tomu aby sa voda dostala do domu mali by ste sa zamyslieť nad opravou strechy.

plochá strecha

Zdroj: GAMAT

Kondenzácia vodných pár

Horším problémom ako je zatekanie je kondenzácia vodnej pary. Tá môže kondenzovať pod strešnou krytinou, alebo vo vnútri domu, tesne pod stropom. Vzniká tepelný most, ktorý môže byť príčinou vzniku plesne v dome.

Tento problém môže byť zapríčinení zlým uložením vrstiev strechy, chybnou montážou parozábrany alebo nedostatočným zaizolovaným strešnej krytiny. Nech je už dôvod akýkoľvek mali by ste s opravou strechy začať hneď ako si všimnete vlhké miesto na stene.

Oprava strechy z dôvodu kondenzácie vodných pár býva zložitejšia a aj finančne náročnejšia. Ak boli jednotlivé vrstvy strechy zle uložené môže sa stať, že na odstránenie vady bude najlepšie urobiť novú strechu.

Rýchlou opravou plochej strechy predídete nákladnej oprave či výmene celej strechy. Použitím vhodných materiálov môžete zlepšiť vlastnosti strechy (hydroizolačné aj tepelno – izolačné).

Vo väčšine prípadov postačí na starý hydroizolačný plášť natiahnuť nový. Prvým krokom je ale vyrovnanie povrchu – výdute, alebo preliačiny sa zrovnajú a až následne sa položí nová vrstva hydroizolácie.

plochá strecha

Zdroj: GAMAT

Spojte zateplenie s opravou strechy

Pokiaľ chcete zvýšiť tepelno – izolačné vlastnosti strechy je dobré myslieť na to ešte pred opravou. Cez strechu môže unikať až 25% tepla. Zateplením môžete ušetriť na nákladoch za kúrenie bez toho aby ste museli znížiť tepelný komfort v dome.

Zateplením zabránite kondenzácii vodných pár v interiéry a predídete vzniku plesní. Ak sa už u vás pleseň vytvorila zateplením strechy vytvoríte v dome podmienky, ktoré jej rastu neprospievajú a zbavíte sa jej.

Kvalitnou rekonštrukciou a zateplením sa zabráni vzniku tepelných mostov, úniku tepla a tvorbe plesní.

Gamat

Zdroj: PR článok spoločnosti GAMAT, s.r.o.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: strechy
Zdieľať článok