Potrebujete poradiť pri návrhu, výbere a inštalácii svetlovodu?

31. 07. 2013 Zdieľať

Viac ako 13 ročné skúsenosti s návrhom a inštaláciou svetlovodov na slovenskom trhu, nás oprávňujú poukázať na jednotlivé rozhodujúce kritéria pri výbere svetlovodu a technické špecifikácie pri jeho zabudovaní do vašej stavby. Noví odberatelia svetlovodov vnímajú svetlovod ako výrobok a nerozlišujú jeho technické parametre a následné úžitkové vlastnosti. Preto pri tvorbe dizajnu vášho interiéru prostredníctvom denného svetla odporúčame vyhodnotiť, aký typ svetlovodu potrebujete a ako ho čo najlepšie zabudovať do stavby.

Hlavné kritéria pri výbere svetlovodu:

1. Skutočne denné svetlo – zachovanie farebného spektra 

Určite ste sa stretli s rôznymi typmi umelých svietidiel. Nie všetky vyhovujú vašim očiam a nasvieteniu interiéru. Únava z umelého osvetlenia prichádza nielen z vyžarovania týchto svietidiel, ale v mnohých  prípadoch aj zo zlého farebného spektra. Veľkou výhodou denného svetla je jeho reálne zobrazovanie farieb vo vašom interiéri. Svetlovod je optické zariadenie, ktoré zberá denné svetlo z exteriéru, následne ho odrazom v tubuse prenáša do interiéru, kde je difuzérom rozptýlené do priestoru. Kvalita denného svetla je teda výrazne závislá na použitých materiáloch celej zostavy svetlovodu. Celá táto zostava musí dosahovať nielen dostatočný svetelný výkon za akéhokoľvek počasia, ale musí zachovať reálne farby vo vašej domácnosti. Certifikovaným materiálom v tejto oblasti je materiál Spectralight® Infinity. Je to materiál na báze polymérov so zachovaním farebného spektra až na úrovni 99%. Zrkadlové materiály,  vyrábané pokovovaním hliníku,  robia nežiaduce modré alebo žlté svetlo (v závislosti od hrúbky a kvality postriebrenia).


a. Lacný odrazový materiál , b. Bežný odrazový materiál , c. Spectralight® Infinity

Farebné spectrum -uteráky– popis obrázku: „ A. Lacný odrazový materiál , B. Bežný odrazový materiál , C. Spectralight® Infinity
SOLA SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.


a. Lacný odrazový materiál , b. Bežný odrazový materiál , c. Spectralight® Infinity

2. Dobrý svetelný výkon za každého počasia

Návrh správneho typu svetlovodu do daného priestoru má byť riešený tak, aby zabezpečoval dostatočný svetelný výkon počas celého dňa. Pri návrhu treba počítať s difúzne zamračenou oblohou . Dobrý svetlovod sa teda musí vysporiadať nielen so slnečným, ale aj zamračeným dňom. Pre dosiahnutie stabilného svetelného výkonu sú rozhodujúce, okrem už spomínaného odrazového materiálu tubusu, taktiež zberná optická kopula a rozptyľujúci interiérový difuzér. Zber denného svetla zo strechy alebo bočnej strany domu zabezpečuje optická kopula. Na trhu sa stretávame aj s plochým zasklením alebo čírou kopulou na zber svetla. Veľkou výhodou optickej kopule, teda kopule so zabudovaným systémom na lámanie priamych a difúzne rozptýlených slnečných lúčov (kopula s výbrusmi)  je maximálny zber denného svetla a jeho regulácia. Svetelné lúče sú podľa veľkosti svojej intenzity buď lámané do odrazového tubusu, alebo odrážané späť do exteriéru (pri prudkom slnečnom svetle, napr. v lete na obed). Optická kopula príjem denného svetla reguluje a vytvára predpoklady,  v kombinácií s dizajnovým interiérovým difuzérom, pocitovo príjemného denného svetla. 


optická kopula svetlovodu

optická kopula svetlovodu
SOLA SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.

3. Výborné tepelno-izolačné vlastnosti

Ďalším dôležitým ukazovateľom pri svetlovodoch, je  po svetelných parametroch,  tepelno-izolačné vlastnosti. Úspora energie v domácnosti je po tvorbe dizajnu interiéru ďalšou dôležitou otázkou.  Čo sú výborné, dostatočné, alebo nedostatočné tepelno-izolačné vlastnosti u svetlovodov? Obdobne ako u okien, strešných okien alebo svetlíkov, aj svetlovody je možné ako celok posúdiť z tohto pohľadu. Značkové svetlovody sú certifikované podľa EN ISO 12567 na tzv. U parameter celej svetlovodnej zostavy. Ich parametre v závislosti na priemere a dĺžke svetlovodu sa pohybujú od U=1,3 až 0,5 W/Km2.


Potrebujete poradiť pri návrhu, výbere a inštalácii svetlovodu?

1241322
SOLA SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.

Dobrý svetlovod je ten,  ktorý nielen správne svieti, ale ktorý nekondezuje a nie je energetickou stratou v domácnosti. 
V praxi sa často stretávame s mylnou predstavou vylepšenia tepelno-izolačných vlastností, vkladaním tepelno-izolačného dvojskla alebo trojskla  medzi tubusy svetlovodu alebo do difuzéra (U skla=0,7 až 0.5 W/Km2). Zákazník má pocit získania dobrého tepelného izolanta, ale opak je pravdou. Práve tieto miesta,  kde sa vysoko tepelne vodivý hliník  spája so zasklením,  vznikajú tzv. tepelné mosty a následne  kondenzácia vodných pár.
Tepelno-izolačných vlastnosti svetlovodu jednoznačne deklaruje certifikát na celý svetlovod, a nie iba certifikované jednotlivé časti, zväčša sa jedná o difuzér.  Ani klasické okná sa nevymieňajú po rokoch použitia kvôli zastaraniu zasklenia, ale kvôli nefunkčnosti ostatných jeho častí.


svetlovod Solatube

svetlovod Solatube
SOLA SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.

4. Poradenstvo a kvalita výrobku

Investícia do svetlovodu sa bežne pohybuje od 300 do 1 200 EUR za jeden kus s montážou tohto zariadenia. Preto má význam,  venovať dostatočný čas výberu značky, typu svetlovodu a detailu zapracovania do stavby. Na trhu budú vždy zodpovedné firmy s kvalitným certifikovaným produktom a dobrými službami a naopak jednotlivci,  ktorí chcú len predať. 
Doporučujeme všetkým, aj menej technicky založeným klientom, vo fáze výberu svetlovodu,  tento reálne vidieť   a vyžiadať si k nemu všetky dôležité technické parametre vo forme písomných certifikátov,  nie sľubov.
Prajeme vám,  pri realizácii svetlovodu, investíciu s vysokou návratnosťou v podobe zdravého denného svetla, tvorbe jedinečného dizajnu interiéru a úspory energie.

Autor: Ing. Vladimír Adamec

SOLA SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. 
Showroom svetlovodov Solatube®
Podpriehradná 3/A, 821 07  Bratislava
Kontakt: 0903 200 555
E-mail: solatube@solatube.sk
www.solatube.sk 

Kategória: Strecha, podkrovie
Zdieľať článok