Seriál – Čo očakáva zákazník od strechy? Nech spoľahlivo chráni!

04. 04. 2017
Zdieľať

Dnes je rozšíreným štandardom morenie krovu a strešných lát z dôvodu ochrany pred škodcami. Moridlá sú však agresívne látky, ktoré dokážu znefunkčniť podstrešnú fóliu a tá môže potom prepúšťať vlhkosť.

Strešná fólia slúži ako poistná hydroizolácia pod krytinou pre prípad preniknutia vlhkosti – napríklad v podobe vetrom hnaného dažďa alebo zafúkaného sypkého snehu.

Za normálnych okolností fólia odvedie túto vlhkosť po svojej vrchnej časti mimo podkrovia. Nie však v prípade, ak je v kontakte s impregnačnými látkami (napríklad s namorenými strešnými latami).

Moriace prostriedky totiž obsahujú tenzidy, ktorých úlohou je dostať sa pri morení hlboko do dreva a chrániť ho. Pri nasiaknutí do fólie ju však v danom mieste znefunkčňujú, čo má za následok pretečenie vody do interiéru.

Povrch fólií Bramac je ako jediný na trhu pokrytý ochrannou vrstvou Resistant, ktorá chráni pred týmto javom.

Pre názornú ukážku sme zrealizovali porovnávací test bežnej strešnej fólie a fólie Bramac Resistant:


porovnávací test

porovnávací test
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

Porovnávací test


Detail výsledku testu

Detail výsledku testu
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

Detail výsledku testu

Vzorky oboch fólií sme umiestnili pod sklené valce, ktoré obsahovali roztok vody s moridlom do výšky 20 cm. Takto vysoký vodný stĺpec požaduje norma ako minimálnu hranicu vodotesnosti fólií. Bežná fólia nasiaknutá impregnáciou túto požiadavku nesplnila, už po dvoch minútach pretiekla. Pri fóliách s úpravou RESISTANT nedošlo ani po mnohých hodinách k pretečeniu, to znamená, že si zachovala si svoju ochrannú fukciu.


Seriál - Čo očakáva zákazník od strechy? Nech spoľahlivo chráni!

1945067
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

Richard Hrubala – RH Construct, s. r. o.

„Pri výbere strešnej fólie pre zákazníka zvažujem jej značku, kvalitu, pevnosť a hlavne odolnosť proti impregnovaným materiálom.“

ZDROJ PR článok spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o. 

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: bramac strecha
Zdieľať článok

Diskusia