Stropné a strešné konštrukcie

16. 01. 2009
Zdieľať

Aký by to bol dom bez strechy a stropov. Určite zaujímavý, ale použiteľný pre bežný život asi nie. Preto sú stropné a strešné konštrukcie neoddeliteľnou súčasťou každého objektu. K ich základným funkciám patrí oddelenie priestorov domu smerom nadol a nahor a prenášanie vertikálneho a horizontálneho zaťaženia do nosných stien alebo stĺpov.

K dôležitým úlohám patrí aj ochrana pred tepelnými stratami, vlhkosťou, hlukom a v neposlednom rade aj ohňom. Vzhľadom na využívanie solárnych ziskov by mala časť stropných konštrukcií v nízkoenergetických domoch spĺňať aj požiadavky na tepelnú akumuláciu.

Podlaha a stropy suterénu

Stropy, najmä však podlaha suterénu musia dosahovať vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, aby sa znížili tepelné straty na minimum. Preto sa tepelná izolácia pri budovaní základovej dosky umiestňuje nielen na dosku, ale aj pod ňu. Aj podlaha nad prírodným terénom, ktorá sa používa pri nepodpivničených objektoch, musí byť kvalitne tepelne zaizolovaná. Pri budovaní takejto podlahy sa odporúča vytvoriť prvý rad muriva obvodovej steny z kvalitného murovacieho tepelnoizolačného materiálu, napríklad z pórobetónu. Vrstva tepelnej izolácie podlahy nad terénom by mala dosahovať hrúbku minimálne 20 cm.

V prípade, že neuvažujete o vykurovanom suteréne, treba dostatočne zatepliť strop. Pri návrhu bodového domu sa s takouto skladbou (základ by mal tvoriť tzv. masívny strop) ráta už pri návrhu konštrukcie. Ťažkosti však môže spôsobiť renovácia domu na nízkoenergetický štandard, pretože potrebná hrúbka izolácie môže znížiť svetlú výšku priestorov, čo spôsobí ďalšie nemalé problémy napríklad pri dverných otvoroch. Riešením by mohlo byť použitie vákuovej izolácie, ktorá aj pri hrúbke 4 až 5 cm dosahuje rovnaké parametre ako bežne používané tepelnoizolačné materiály v hrúbke okolo 20 cm. Nevýhodou takéhoto riešenia je vysoká cena vákuovej izolácie, ktorá sa na našom trhu objavuje len výnimočne.

Druhy stropných konštrukcií

Na výstavbu rodinných domov sú vhodné prefabrikované dutinové stropy bez hornej betónovej zálievky. Pri návrhu stropných konštrukcií je vhodné uprednostniť konštrukcie s minimálnym podielom oceľovej výstuže. Menej odporúčané sú monolitické železobetónové dosky, pretože hustá kovová sieť armatúry výrazne ovplyvňuje prirodzené elektromagnetické pole.

Ďalšou možnosťou masívnej konštrukcie je monolitický alebo montovaný železobetónový strop z prefabrikovaných stropných dosiek alebo panelov s odľahčenými dutinami. Ich výhodou je minimálna prácnosť pri realizácii, ktorá v podstate spočíva v zaliatí alebo zatretí škár. Nosníky polomontovaných keramických stropov je vhodné ukladať v severojužnom smere, aby oceľová výstuž nenarúšala siločiary magnetického poľa zeme. Výhodou týchto stropov sú dobre tepelnoizolačné, tepelnoakumulačné, vlhkostnoregulačné, difúzne a akustické vlastnosti. Nutnosť podopretia pri realizácii vyvažuje ich rýchla a jednoduchá montáž.

Podobné vlastnosti ako polomontované keramické stropy dosahujú aj polomontované stropy z ľahkého betónu a pórobetónu. Vzhľadom na odstraňovanie a búranie stropných konštrukcií po skončení ich životnosti sú najvhodnejšie drevené stropy. Pri použití drevených stropných trámov je dôležitý výber dreva, ako aj obdobie jeho ťažby, sušenie a uskladnenie. Medzi drevá najodolnejšie proti škodcom patrí jadrové drevo z duba alebo červeného smreka ťažené v zimných mesiacoch. Keďže zmršťovanie a otáčanie jednotlivých drevených prvkov po zabudovaní spôsobuje problémy, malo by mať drevo maximálne 15-percentnú vlhkosť.

V súčasnosti sa však masívne drevené trámy nahrádzajú vrstvenými lepenými nosníkmi. Ich výhodou je vysoká statická únosnosť a jednoduchšia výroba tenkostenných prvkov, medzi nevýhody patrí vysoký podiel lepidiel použitých na zlepenie jednotlivých drevených dosiek. Ľahké drevené stropy môžu byť zhotovené aj ako skladané doskové stropy. Vo všeobecnosti majú drevené stropy slabé zvukovoizolačné schopnosti. Tento nedostatok sa dá potlačiť realizáciou tzv. hrubej alebo slepej podlahy (dutina medzi stropnými trámami sa vyplní ťažkým suchým materiálom, napríklad tehlovou drvinou), ktorá môže mať aj priznané viditeľné trámy.

Strecha a strešné konštrukcie

Základnou úlohou každej strechy a strešnej konštrukcie je ochraňovať dom pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi, preto musí strecha spĺňať náročné kritéria na únosnosť, tepelnú ochranu i ochranu proti prenikaniu vlhkosti. Strechy plnia aj dôležitú estetickú funkciu, pretože svojím tvarom uzatvárajú celú hmotu objektu. Aj keď sa pre nízkoenergetické objekty najčastejšie odporúča sedlová strecha, neznamená to, že všetky novopostavené domy v nízkoenergetickom štandarde sa budú vzhľadom na strechu podobať ako vajce vajcu. Na výber sú rôzne druhy plochých i šikmých striech. Plochá strecha je takmer vodorovná plocha s miernym sklonom do 5° na odvod zrážkovej vody. Plochú strechu možno využiť aj na ďalšie funkcie, napríklad ako zelenú strechu. Pri realizácii plochej strechy však treba venovať výnimočnú pozornosť vyhotoveniu všetkých vrstiev a jednotlivých napojení strešného plášťa na ďalšie časti konštrukcie. V prípade šikmých striech patria po tvarovej i technickej stránke k tým jednoduchším formám strechy pultové a sedlové. Keďže na šikmé strechy nepôsobia tak intenzívne poveternostné vplyvy ako na ploché, na strešný plášť sa nekladú také vysoké nároky. Výhodou šikmých striech je aj ich jednoduchšie zaradenie do okolitej, najmä historickej zástavby, možnosť využitia podkrovia a výmeny poškodených prvkov povrchovej krytiny. K nevýhodám patria vysoká prácnosť, vysoké nároky na precíznosť a vyššie náklady na stavbu.

Bez zateplenia to nie je ono


Stropné a strešné konštrukcie

178527

Pri každom návrhu strešného plášťa treba klásť veľký dôraz na jeho tepelnoizolačné vlastnosti. Preto treba v strešnom plášti vyriešiť kvalitnú tepelnoizolačnú vrstvu, ako aj jej napojenie na zvislé konštrukcie. Tepelnoizolačná vrstva sa najčastejšie realizuje medzi strešnými krokvami, respektíve dodatočne pod rovinou strešných krokiev. Ďalšou možnosťou je tepelná izolácia nad strešnou rovinou, pričom krokvy môžu ostať v interiéri viditeľné. Výhodou tohto riešenia je neprerušená tepelnoizolačná rovina, osobitú pozornosť si však vyžaduje jej napojenie na obvodovú stenu. Ku kvalitnej strecha patria aj ďalšie vrstvy strešného plášťa: vnútorný obklad, parozábrana, podstrešná konštrukcia, prevetrávaná vzduchová vrstva a strešná krytina.

Výber materiálov jednotlivých vrstiev strešného plášťa by nemal závisieť iba od ceny materiálu, ale najmä od vhodnosti použitia, ako aj ekologickej bilancie materiálov. V praxi to znamená, že by sa mali uprednostňovať materiály, ktoré majú najmenší, respektíve nemajú nijaký negatívny vplyv na naše životné prostredie.

Viac informácií: Všetko o nízkoenergetickom dome

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: strecha stropné konštrukcie
Zdieľať článok

Diskusia