Veľkosť domu alebo bytu je rozhodujúcim faktorom pri sťahovaní

02. 05. 2017 Zdieľať

Podľa medzinárodnej štúdie Healthy Homes Barometer 2016, ktorú vypracovala Humboldtova univerzita v Berlíne v spolupráci so spoločnosťou VELUX, približne 50 % opýtaných Európanov je len stredne alebo menej spokojných so svojím súčasným domovom. Štúdie sa zúčastnilo 14 000 respondentov zo štrnástich európskych krajín. Aby sa zvýšila úroveň ich spokojnosti, treba premýšľať nad tým, čo priamo vplýva na ich komfort. Štúdia priniesla rebríček niekoľkých faktorov, ktoré sú pre komfort Európanov veľmi dôležité.

Šťastný domov napĺňa energiu

Spomedzi respondentov, ktorí sú so svojím domovom spokojní, 53 % cíti, že ich zdravie je na dobrej až vynikajúcej úrovni – a až 57 % z nich domov napĺňa energiou. Podľa štúdie vplýva na spokojnosť s bývaním osem faktorov. Prvým a najdôležitejším z nich je veľkosť domu. Tento faktor nasleduje proces rekonštrukcie – potreba ľudí modernizovať svoje bývanie a tiež úroveň vybavenia domu. Na treťom mieste sa nachádza sociálny aspekt bývania – udržiavanie dobrých vzťahov so susedmi. Rozdiely v poradí týchto faktorov sú však zanedbateľné. 

Štúdia ukázala, že veľkosť domu je pre Čechov, Rakúšanov a Talianov najdôležitejším atribútom šťastného domova. 


Najdôležitejším z faktorov, ktoré vplývajú na spokojnosť s bývaním, je veľkosť domu alebo bytu.

Najdôležitejším z faktorov, ktoré vplývajú na spokojnosť s bývaním, je veľkosť domu alebo bytu.
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Renováciu môže spustiť niekoľko faktorov

S veľkosťou domu je prirodzene spojený proces renovácie. Ide o veľmi dôležitú spoločenskú tému, keďže prevažná časť súčasného európskeho stavebného fondu je zastaraná a energeticky neefektívna. Vhodne navrhnutá a realizovaná renovácia môže pomôcť nielen k dosiahnutiu správneho tepelného komfortu v interiéri, ale aj k efektívnejšiemu využívaniu energií a k zdravšiemu bývaniu. Štúdia potvrdila, že Európania vnímajú úsporu energií a zvýšenie komfortu bývania ako rovnocenné benefity rekonštrukcie.

Ďalším spúšťačom renovácie môže byť vek. Respondenti podľa štúdie myslia na energetické úspory a tepelný komfort o niečo viac, keď sú starší; až v období, keď si zariaďujú vlastné bývanie a zakladajú rodiny.

Aj napriek tomu, že Európanom záleží na zdravom bývaní, je úroveň rekonštrukcií v Európe pod cieľovou úrovňou. Preto je dôležité ich k tomuto kroku motivovať. Dôležitým motivátorom, ktorý môže o rekonštrukcii rozhodnúť, je okrem šetrenia energií a ohľaduplnosti k životnému prostrediu aj vyššia kvalita vnútorného prostredia. Podľa odborníkov je dôležité, aby úspora energií išla ruka v ruke so zdravým a komfortným bývaním.


Až 57 % z opýtaných Európanov, ktorí sú spokojní so svojím bývaním, napĺňa ich domov energiou.

Až 57 % z opýtaných Európanov, ktorí sú spokojní so svojím bývaním, napĺňa ich domov energiou.
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Faktory, ktoré vplývajú na spokojnosť s bývaním: 

1. Veľkosť domu

2. Proces rekonštrukcie

3. Susedské vzťahy

4. Kvalitný spánok

5. Vnútorné prostredie: tepelný komfort a čerstvý vzduch

6. Vlhkosť: jej úroveň a výskyt plesní

7. Náklady na energie

8. Denné svetlo

www.velux.sk/trojsklo

ZDROJ PR článok spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: podkrovie strecha Velux
Zdieľať článok