anjel

Čas anjelov
Dekor

Čas anjelov

Kedy načať tému anjelov, ak nie teraz? Blíži sa čas Vianoc a to je obdobie, keď je vraj v našej blízkosti najviac anjelov. Prečo práve vtedy? V čase zimného slnovratu je nám duchovný svet najbližšie. V tomto období sme jednoducho prístupnejší duchovným veciam a bytostiam. A anjeli sú duchovné bytosti. Sú to netelesné, nesmrteľné duše, boží poslovia, slúžiaci človeku. Majú dokonca svoju hierarchiu: nájdeme medzi nimi spievajúcich serafínov, cherubínov podopierajúcich alebo ťahajúcich boží voz, archanjelov, plniacich dôležité úlohy, alebo anjelov-strážcov. Pokiaľ vám či vašim deťom nejaký-ten anjel-ochranca chýba, môžete sa inšpirovať.